Giỏ hàng

Hướng dẫn nhập thông tin thành viên hộ gia đình trên kbhxh

Hướng dẫn nhập thông tin thành viên hộ gia đình trên kbhxh

Hướng dẫn nhập thông tin thành viên hộ gia đình trên kbhxh của kế toán YTHO như sau:

Trước khi thực hiện nhập bước này. Tham khảo bài viết về cách thức nhập thông tin người lao động. Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin người lao động, các bạn vào tab thành viên hộ gia đình, chuẩn bị sổ hộ khẩu của người lao động và tiến hành nhập các thông tin như sau:

Phần thông tin chung

  • Họ tên chủ hộ: Nhập họ và tên của chủ sổ hộ khẩu
  • Số điện thoại: Nhập số điện thoại của chủ hộ hoặc của cá nhân đó đều được
  • Loại giấy tờ: Tùy thuộc là gì mà chọn vào, thông thường chọn sổ hộ khẩu
  • Số giấy tờ: Điền số hộ khẩu vào
  • Tỉnh, quận/huyện, xã/phường, thôn: Nhập địa chỉ của sổ hộ khẩu vào

Phần thông tin của các thành viên

  • Căn cứ vào các thông tin của từng thành viên trên sổ hộ khẩu mà chúng ta nhập vào theo trình tự
  • Nếu nhập thông tin của chủ hộ thì phần quan hệ với chủ hộ chọn là chủ hộ

  • Cứ như vậy mà chúng ta nhập hết vào.
  • Đối với người nào mà chưa có sổ thì phần số sổ BHXH các bạn bỏ trống.

Khi nhập thông tin ở đây đầy đủ, trong quá trình thực hiện hồ sơ trên phần mềm, các bạn sẽ thao tác nhanh hơn, tránh phải thực hiện quá nhiều thao tác lặp đi, lặp lại.

Nhiều bạn gặp khó khăn trong việc nhập vì người lao động không cung cấp sổ hộ khẩu, tuy nhiên các thông tin nhập là bắt buộc, nếu không nhập được thì các bạn sẽ khó lòng thực hiện giao dịch điện tử trên phần kbhxh