Giỏ hàng

Hướng dẫn nộp tiền lệ phí môn bài điện tử từ năm 2017

Hướng dẫn nộp tiền lệ phí môn bài điện tử từ năm 2017 được kế toán YTHO hướng dẫn đến các bạn đang làm kế toán chuẩn bị nộp lệ phí môn bài như sau:

Hiện nay các bạn phải nộp lệ phí môn bài theo bậc và theo tiểu mục nộp phí như sau:

Mức môn bàiVốn điều lệPhí  Môn bàiTiểu mục nộp phí
1Trên 10 tỷ đồng3,000,0002862
2Từ 10 tỷ trở xuống2,000,0002863
4Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Đơn vị  SN, tổ chức kinh tế khác1,000,0002864

Theo công căn 16132/BTC-TCT thì Bộ Tài Chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Ngân hàng thương mại từ tháng 12/2015 chỉ chấp nhận nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử.

Hiện nay, đến ngày 04/01/2017 thì chúng ta đã có mã lệ phí môn bài được cập nhật trên trang của tổng cục thuế.

Do đó chúng ta đã có thể nộp tiền lệ phí môn bài điện tử trên trang của tổng cục thuế. Để nộp tiền lệ phí môn bài được đúng thì các bạn cần xác định bậc môn bài cho đúng và xem xét các chi nhánh của mình ở cùng tỉnh hay khác tỉnh.

Nếu cùng tỉnh thì chi nhánh nộp tiền lệ phí môn bài cùng trụ sở chính.

Nếu khác tỉnh thì chi nhánh nộp tiền lệ phí môn bài khác trụ sở chính, nộp tại chi cục thuế nơi chi nhánh hoạt động.