Giỏ hàng

Hướng dẫn nộp tiền thuế GTGT điện tử

Hướng dẫn nộp tiền thuế GTGT điện tử mới nhất là hướng dẫn các bạn cách nộp tiền thuế GTGT điện tử theo chương, tiểu mục đúng. Nếu các bạn không hạch toán đúng chương, tiểu mục thì phần mềm không thể tất toán được số tiền các bạn đã nộp, do đó phần mềm sẽ báo đến cán bộ thuế rằng doanh nghiệp chưa nộp tiền. Khi đó các bạn phải yêu cầu điều chỉnh để cán bộ thuế sửa lại cho các bạn, làm như thế sẽ rất mất thời gian. Chưa kể những vấn đề phát sinh có thể dẫn đến bị phạt.

Do đó việc nộp tiền thuế GTGT điện tử đúng là điều rất quan trọng.

Để nộp tiền thuế GTGT điện tử các bạn cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào website: https://nopthue.gdt.gov.vn/ , đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của công ty.

Bước 2: Chọn vào lập giấy nộp tiền, chọn ngân hàng và tài khoản ngân hàng:

Bước 3: Kéo xuống dưới, click vào nút 3 chấm:

Bước 4: Chọn 1700 – Thuế giá trị gia tăng, nhấn tra cứu, chọn vào chỉ tiêu 1701

Bước 5: nhập kỳ tính thuế (định dạng tháng/năm), điền số tiền cần nộp trên tờ khai thuế GTGT, nhấn vào hoàn thành

Bước 6: Cắm chữ ký số vào, ký và nộp:

Cụ thể xem tại clip sau: