Giỏ hàng

Hướng dẫn quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN

Vì sao phải làm quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài. Vì số thuế tạm nộp hợp đồng nhà thầu trong năm sẽ có sự chênh lệch với số thuế tổng kết cuối năm. Sau đây, kế toán Ytho sẽ hướng dẫn quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN cho các bạn:

Các công việc cụ thể như sau:

Trước hết các bạn tiến hành điền vào các tờ phụ lục kê khai

+ Hướng dẫn điền vào phụ lục bảng kê nhà thầu nước ngoài

+ Hướng dẫn điền vào phụ lục bảng kê nhà thầu phụ nước ngoài

Sau đó các bạn tiến hành điền vào tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

+ Hướng dẫn điền vào tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN:

Hướng dẫn quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN

Chỉ tiêu [21]: Hợp đồng nhà thầu số …. Ngày:

  • Hợp đồng nhà thầu số: nhập theo kiểu text, tối đa 300 ký tự
  • Ngày: nhập theo định dạng dd/mm/yyyy

Dòng 1 cột 3:Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

Dòng 1 cột 4: UD hỗ trợ tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02-1/NTNN + tổng cột (9b) trên PL 02-2/NTNN, cho phép sửa

Dòng 2 cột 3: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Dòng 2 cột 4: Tự động lấy tổng cột (11b) rên PL 02-1/NTNN, cho phép sửa.

Dòng 3 cột 3: Cho phép NSD tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Dòng 3 cột 4: Tự động lấy từ tổng cột (10b) trên PL 02_2/NTNN, cho phép sửa

Dòng 4 cột 3:= [2] – [3],  kết quả có thể âm

Dòng 4 cột 4: =[2] – [3],  kết quả có thể âm

Dòng 5a,5b cột 3,4: Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Dòng 5 cột 3,4:= [5a] + [5b]

Dòng 6a,6b cột 3,4: Cho phép NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Dòng 6 cột 3,4: = [6a] + [6b]

Dòng 7 cột 3,4: = [5] – [6], nếu kết quả âm thì set =0

Dòng 7a, 7b cột 3,4: = [5a] – [6a], nếu kết quả âm thì set =0

Dòng 1,2,3,4,5,5a,5b,6,6a,6b,7,7a,7b cột 5: Cột [5] = cột (4) – cột (3),  kết quả có thể âm

Dòng 1,2,3,4,5,5a,5b,6,6a,6b,7,7a,7b cột 6: Cột [6]: NSD tự nhập, dạng text, tối đa 300 ký tự

Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế nhà thầu, ngoài tờ khai và phụ lục, các bạn cần nộp thêm các hồ sơ sau

– Bảng kê chứng từ nộp thuế;

– Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu.

Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN cho các bạn. Các bạn có vướng mắc về bài học hướng dẫn quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN hãy để lại bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé.

Danh sách bài học