Giỏ hàng

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN mới nhất bằng excel

 

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN mới nhất bằng excel là kế toán YTHO hướng dẫn các bạn quyết toán thuế TNCN trên file excel.

1. Để quyết toán thuế TNCN các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Bảng lương 12 tháng của tất nhân viên có hợp đồng trên 3 tháng

+ Bảng lương của tất cả các cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng

+ Bảng kê phụ lục 05-1BK TNCN

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016 mới nhất bằng excel

+ Bảng kê phụ lục 05-2BK TNCN

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

+ Bảng kê phụ lục 05-3BK TNCN

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016 mới nhất bằng excel

2. Ngoài ra để chi phí lương hợp lý thì các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

2.1 Đối với hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:

+ Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương có ký tá đầy đủ

+ Hợp đồng lao động

+ CMND của người lao động

+ Đóng bảo hiểm cho người lao động (phòng bị trường hợp sự phối hợp kiểm tra giữa chi cục thuế và cơ quan bảo hiểm)

2.2 Đối với hợp đồng lao động dưới 3 tháng:

Tham khảo tại: Quy định khấu trừ 10% trên 2 triệu đối với hợp đồng dưới 3 tháng

3. Đối với người phụ thuộc các bạn cần chuẩn bị:

 

Tham khảo tại: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Khi làm danh sách người phụ thuộc thì các bạn cần đăng ký MST cho người phụ thuộc. Ngoài ra danh sách người phụ thuộc các bạn cần làm 2 bảng để gởi đến chi cục thuế, để chi cục thuế đóng dấu, sau đó các bạn lưu tại doanh nghiệp 1 bản, 1 bản chi cục thuế giữ.

Tải file excel : Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016 mới nhất bằng excel

 

Lưu ý trong file excel này ở  tháng 12 có thêm cột thưởng nên trong tháng 12 cột cộng sẽ bị đẩy qua một cột (ví dụ thu nhập chịu thuế của tháng 12 là cột Q, các tháng còn lại là cột P), bạn nào trong tháng 12 không có thưởng thì xóa cột thưởng và xem lại công thức nhé.