Giỏ hàng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kbhxh toàn tập

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kbhxh toàn tập là một trong những danh sách bài viết chúng tôi gởi đến các bạn để các bạn có thể dễ dàng trong việc sử dụng phần mềm kbhxh trong thời gian sắp tới.

Phần mềm kê khai BHXH điện tử KBHXH là công cụ giúp Doanh nghiệp thực hiện quy trình kê khai BHXH. KBHXH giúp Doanh nghiệp dễ dàng lập và quản lý các bộ hồ sơ theo nghiệp vụ BHXH. Thông qua KBHXH, Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ BHXH qua mạng Internet tới cơ quan BHXH quản lý thông qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc kết xuất bộ hồ sơ điện tử thành bộ hồ sơ giấy để nộp trực tiếp.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kbhxh toàn tập

Hướng dẫn lựa chọn phương pháp kê khai điện tử BHXH các bạn tham khảo: Hướng dẫn giao dịch bhxh điện tử

Nếu các bạn sử dụng phần mềm kbhxh để kê khai bảo hiểm xã hội điện tử thì các bạn tham khảo: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kbhxh toàn tập của kế toán YTHO:

Hướng dẫn giao dịch điện tử bhxh

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

Phần mềm kbhxh mới nhất

Hướng dẫn nhập thông tin doanh nghiệp lên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn quản lý lao động trên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn quy trình khai báo hồ sơ trên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Trên đây là danh sách một số hướng dẫn về cách sử dụng phần mềm kbhxh trong việc kê khai bhxh nộp đến cơ quan bhxh.

Theo xu hướng thì cơ quan bhxh sẽ làm giống với cơ quan thuế. Do đó chất lượng của phần mềm kbhxh sẽ ngày càng được nâng cao. Ngay từ đầu có một số lỗi và khó khăn nhưng tôi khuyên các bạn nên sử dụng phần mềm kbhxh để kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

Tham khảo thêm tại clip:

Hướng dẫn báo tăng lao động trên phần mềm kbhxh