Giỏ hàng

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Hướng dẫn thủ  tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu. Lời nói đầu: Hồ sơ này chúng tôi dựa trên hướng dẫn chung của bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội TP HCM và kinh nghiệm thực hiện hơn hàng chục công ty tại TP HCM.

Thủ  tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu chúng ta thực hiện trên bộ hồ sơ 101

Bộ hồ sơ này bao gồm:

  1. Phiếu giao nhận hồ sơ 600
  2. Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động ( 1 Bản sao có chứng thực)
  3. Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)
  4. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH BHYT BHTN (1 bản/1 người)
  5. Hợp đồng lao động ký kết với người lao động đầy đủ chữ ký và con dấu (sử dụng bản photo)
  6. Đơn giải trình (nếu một thời gian dài sau khi thành lập mới tham gia)
  7. Mẫu Tk3-TS – Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH

Click vào từng link ở trên để download biểu mẫu và xem hướng dẫn cách điền.

Khi cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ này thì cán bộ xử lý hồ sơ sẽ tiến hành cấp 1 mã đơn vị cho doanh nghiệp và một tờ giấy cung cấp thông tin tài khoản để đóng tiền bảo hiểm.

Sau đó, trong vòng 3 ngày doanh nghiệp phải đóng đầy đủ tiền theo quy định (Số tiền đóng các bạn tính theo quy định hiện hành).

Tiếp theo các bạn photo giấy nộp tiền ra và gặp lại người đã nhận hồ sơ của bạn để nộp

(Bắt buộc phải nộp tiền, do đó các bạn nên nộp tiền sớm để xử lý nhanh hồ sơ)

Nhân viên BHXH sẽ trả cho người nộp hồ sơ 1 phiếu giao nhận hồ sơ để làm căn cứ đối chứng.

Mẫu giấy nộp tiền và cách ghi thông tin đóng tiền như sau:

Tham khảo:

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Số tiền nộp =  Tổng lương đóng BHXH BHYT BHTN của doanh nghiệp x Tỷ lệ

Khi đã nộp toàn bộ hồ sơ ở trên xong, các bạn chờ trong vòng 2 tuần cơ quan BHXH sẽ gởi đường bưu điện về đơn vị bạn gồm: sổ BHXH cho người chưa có sổ, thẻ BHYT cho tất cả nhân viên

Tham khảo:  Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT trên phần mềm KBHXH