Giỏ hàng

Hướng dẫn tổ chức và lưu chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.
Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu khác có liên quan đến kế toán.
Tổ chức và lưu chứng từ kế toán, tài liệu kế toán là điều bắt buộc phải thực hiện theo mục 1, mục 2, mục 3 thuộc chương 2 luật kế toán 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Vậy trong thực tế việc tổ chức và lưu chứng từ kế toán này phải thực hiện thế nào để khoa học và hợp lý phục vụ cả việc tra cứu nhanh của doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra các bộ chứng từ kèm theo một nghiệp vụ để quý doanh nghiệp tham khảo:

1. Đối với 1 nghiệp vụ/hoạt động mua hàng hóa, vật tư các chứng từ gồm:

• Hóa đơn
• Bảng kê chi tiết hàng hóa
• Phiếu nhập kho, phiếu giao hàng
• Hợp đồng mua hàng
• Phiếu chi nếu thanh toán tiền mặt
• Ủy nhiệm chi/chứng từ chuyển tiền/Sao kê ngân hàng

1 a. Đối với 1 nghiệp vụ/hoạt động ăn uống, tiếp khách, vé máy bay, văn phòng phẩm:

• Hóa đơn
• Bill ăn uống/Chi tiết người đi máy bay, cùi vé/danh mục văn phòng phẩm
• Phiếu chi nếu thanh toán tiền mặt
• Ủy nhiệm chi/chứng từ chuyển tiền/Sao kê ngân hàng

2. Đối với 1 nghiệp vụ/hoạt động trả hàng

• Biên bản trả hàng (đã có các quy định về vấn đề trả hàng trong hợp đồng mua hàng)
• Hóa đơn trả hàng
• Bảng kê chi tiết hàng trả
• Phiếu xuất hàng trả

3. Đối với 1 nghiệp vụ/hoạt động mua dịch vụ gồm

• Hóa đơn
• Hợp đồng mua dịch vụ
• Biên bản nghiệm thu, quyết toán dịch vụ hoàn thành
• Phiếu chi nếu thanh toán tiền mặt
• Ủy nhiệm chi/chứng từ chuyển tiền/Sao kê ngân hàng

4. Đối với hoạt động vay

Lưu ý không có chuyện mượn tiền hoặc vay với lãi suất 0% (trường hợp này sẽ bị ấn định thuế) do đó trong các giao dịch chuyển khoản thì không có việc chuyển khoản mượn tiền giữa công ty và giám đốc hoặc ngược lại, muốn có tiền thì phải rút sec. Hoặc tiền mặt bị âm phải nâng vốn hoặc vay có lãi suất.
• Hợp đồng vay, khế ước vay
• Chứng từ thanh toán khoản vay và lãi vay (phải là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt)
• Nếu vay mượn tiền của cá nhân phải có chứng từ khấu trừ thuế TNCN

5. Đối với hoạt động phân bổ công cụ dụng cụ

Chứng từ mua dụng cụ:
• Hóa đơn
• Phiếu giao hàng
• Phiếu bảo hành
• Phiếu nhập kho (nếu có)
• Phiếu xuất kho đưa công cụ dụng cụ đó vào sử dụng
• Bảng phân bổ công cụ dụng theo mẫu (thời gian phân bổ tối đa không quá 36 tháng)
• Sổ theo dõi công cụ dụng cụ
Nếu thanh lý công cụ dụng cụ
• Hóa đơn thanh lý
• Biên bản thanh lý
• Phiếu ghi giảm công cụ dụng cụ trên sổ theo dõi công cụ dụng cụ

6. Đối với hoạt động phân bổ tài sản cố định

Nếu mua mới, ghi tăng

• Hóa đơn
• Phiếu giao hàng
• Phiếu bảo hành
• Phiếu nhập kho (nếu có)
• Phiếu xuất kho đưa tài sản cố định đó vào sử dụng
• Bảng khấu hao tài sản cố định theo mẫu (khung khấu hao theo quy định của thông tư)
• Sổ theo dõi TSCĐ

Nếu thanh lý TSCĐ

• Hóa đơn thanh lý
• Biên bản thanh lý
• Phiếu ghi giảm TSCĐ trên sổ theo dõi TSCĐ

 

7. Về lương

• Quy chế lương thưởng
• Hợp đồng lao động
• Chứng minh nhân dân của người lao động
• Bảng tính lương 12 tháng (kèm chấm công, chứng từ tăng ca nếu có)
• Bảng thanh toán tiền lương
• Chứng từ thanh toán tiền lương
• Cam kết 02 (nếu có)
• Chứng từ đăng ký người phụ thuộc, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc

8. Chứng từ ngân hàng

• Sao kê/ sổ phụ ngân hàng
• Giấy báo nợ /Ủy nhiệm chi
• Giấy báo có/Ủy nhiệm thu
• Sec
• Hóa đơn (nếu có)

9. Đối với 1 nghiệp vụ/hoạt động bán hàng hóa, vật tư các chứng từ gồm:

• Hóa đơn
• Bảng kê chi tiết hàng hóa
• Phiếu xuất kho, phiếu giao hàng
• Hợp đồng bán hàng
• Phiếu thu nếu thanh toán tiền mặt
• Ủy nhiệm thu/Sao kê ngân hàng
• Nếu có khuyến mãi thì phải có chương trình khuyến mãi và thông báo bộ công thương theo quy định

10. Đối với 1 nghiệp vụ/hoạt động trả hàng của khách

• Biên bản trả hàng (đã có các quy định về vấn đề trả hàng trong hợp đồng mua hàng)
• Hóa đơn trả hàng
• Bảng kê chi tiết hàng trả
• Phiếu nhập hàng trả

11. Đối với 1 nghiệp vụ/hoạt động bán dịch vụ gồm

• Hóa đơn
• Hợp đồng bán dịch vụ
• Biên bản nghiệm thu, quyết toán dịch vụ hoàn thành
• Phiếu chi nếu thanh toán tiền mặt
• Ủy nhiệm chi/chứng từ chuyển tiền/Sao kê ngân hàng

12. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu

• Sale contract
• Invoice
• Tờ khai hải quan
• Bill of lading
• Bộ Chứng từ vận chuyển
• Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
• Biên lai hoặc chứng từ nộp thuế

 

Lưu ý: Tất cả các hồ sơ chứng từ đều đầy đủ chữ ký và con dấu

13. Lưu trữ các báo cáo thuế

Theo tháng (nếu báo cáo tháng)

• Tờ khai thuế GTGT kèm bảng kê mua vào bán ra từng lần kê khai
• Báo cáo thuế TNCN (nếu có, chỉ kê khai nếu phát sinh số thuế phải nộp lần đầu)
• Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
• Chứng từ nộp thuế (nếu có)
Trong báo cáo thuế TNCN phải kèm theo bảng tính thuế TNCN, bảng lương, ngoài ra nếu người lao động có kê khai người phụ thuộc thì doanh nghiệp phải lưu trữ chứng từ đăng ký người phụ thuộc và các hồ sơ chứng minh đó là người phụ thuộc. Đồng thời, doanh nghiệp phải tổng hợp người phụ thuộc để thông báo đến cơ quan thuế.

Theo quý (nếu báo cáo quý)

• Tờ khai thuế GTGT kèm bảng kê mua vào bán ra từng lần kê khai
• Báo cáo thuế TNCN (nếu có)
• Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai nếu đã thông báo phát hành hóa đơn)
• Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý (kèm theo Báo cáo kết quả kinh doanh theo quý)
• Chứng từ nộp thuế (nếu có)

Theo năm

• Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm (kèm bảng tính theo năm)
• Tờ khai quyết toán thuế TNDN (kèm theo báo cáo tài chính năm)
• Báo cáo tài chính năm

14. Lưu trữ chứng từ sổ sách kế toán năm

• Sổ nhật ký chung theo năm tài chính
• Sổ cái các tài khoản theo năm tài chính
• Sổ chi tiết các tài khoản
• Bảng tổng hợp công nợ phải thu, phải trả
• Bảng tổng hợp phân bổ CCDC và bảng phân bổ công cụ dụng cụ 12 tháng
• Bảng tổng hợp phân bổ TSCĐ và bảng phân bổ công cụ dụng cụ 12 tháng
• Bảng tổng hợp giá thành 154
• Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho (kèm biên bản kiểm kê hàng tồn kho nếu có)
• Các chứng từ hóa đơn mua vào bán ra, ngân hàng, bảng lương, phiếu xuất, phiếu nhập, hợp đồng được đóng thành bộ thành cuốn và theo năm

Lưu ý: Các sổ sách kế toán được đóng thành cuốn và in bìa rõ ràng

Từ khóa

Dịch vụ kế toán tại Bình Chánh tphcm Dịch vụ kế toán ở Củ Chi Dịch vụ kế toán trọn gói tại Bình Thạnh Dịch vụ kế toán tại Bình Chánh Dịch vụ kế toán huyện Hóc Môn Dịch vụ kế toán tại Thủ Đức Dịch vụ kế toán tại Bình Tân Dịch vụ kế toán tại quận Bình Thạnh Dịch vụ kế toán ở quận 12 tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Củ Chi Dịch vụ kế toán ở Bình Thạnh hcm Dịch vụ kế toán tại quận Phú Nhuận Dịch vụ kế toán tại quận Phú Nhuận tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Hóc Môn Dịch vụ kế toán huyện Hóc Môn tphcm Dịch vụ kế toán ở Thủ Đức Dịch vụ kế toán Thủ Đức Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận Bình Tân Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Nhà Bè trọn gói Dịch vụ kế toán ở Thủ Đức tphcm dịch vụ kế toán ở Huyện Nhà Bè trọn gói Dịch vụ kế toán Bình Tân tphcm Dịch vụ kế toán tại Củ Chi Dịch vụ kế toán tại Bình Chánh trọn gói Dịch vụ kế toán tại huyện Củ Chi tphcm Dịch vụ kế toán tại Phú Nhuận Dịch vụ kế toán trọn gói tại Bình Chánh Dịch vụ kế toán Củ Chi Dịch vụ kế toán tại quận Phú Nhuận trọn gói dịch vụ kế toán ở Huyện Nhà Bè Dịch vụ kế toán tại quận Thủ Đức tphcm dịch vụ kế toán tại Quận 12 Dịch vụ kế toán tại huyện Bình Chánh Dịch vụ kế toán tại Hóc Môn Dịch vụ kế toán tại quận Bình Tân tphcm Dịch vụ kế toán tại quận Thủ Đức dịch vụ kế toán tại Quận 12 TPHCM Dịch vụ kế toán huyện Nhà Bè tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Hóc Môn tphcm Dịch vụ kế toán tại Phú Nhuận trọn gói Dịch vụ kế toán quận 12 Dịch vụ kế toán ở Bình Tân TP.HCM Dịch vụ kế toán tại huyện Nhà Bè Dịch vụ kế toán huyện Nhà Bè Dịch vụ kế toán ở Hóc Môn Dịch vụ kế toán Củ Chi tphcm Dịch vụ kế toán Bình Tân Dịch vụ kế toán Bình Thạnh Dịch vụ kế toán ở quận 11 Dịch vụ kế toán tại quận 11 Dịch vụ kế toán tại quận 11 tp.hcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận 3 dịch vụ kế toán tại Quận 7 TPHCM Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận 12 Dịch vụ kế toán quận 10 tphcm dịch vụ kế toán tại Quận 8 Dịch vụ kế toán ở quận 6 Dịch vụ kế toán tại quận 4 Dịch vụ kế toán tại quận 4 tphcm Dịch vụ kế toán tại quận 3 Công ty dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại tphcm báo giá làm sổ sách kế toán DVKT công ty chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán quận 11 tphcm dịch vụ kế toán Quận 7 Dịch vụ kế toán quận 6 tphcm Dịch vụ kế toán tại Gò Vấp trọn gói Nhận làm sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán quán cafe tphcm dịch vụ kế toán Quận 5 dịch vụ kế toán tại quận 5 trọn gói Dịch vụ kế toán thuế quận 2 dịch vụ kế toán Quận 1 TPHCM Công ty dịch vụ kế toán trọn gói tphcm Dịch vụ kế toán ở Gò Vấp Dịch vụ kế toán ngành du lịch Dịch vụ kế toán khách sạn tại tphcm Dịch vụ kế toán cơ sở kinh doanh cà phê Dịch vụ kế toán tại quận 11 trọn gói Dịch vụ kế toán ở quận 11 tphcm Dịch vụ kế toán ở quận 9 Dịch vụ kế toán ở quận 3 Dịch vụ kế toán quận 2 tphcm Dịch vụ kế toán trọn gói hcm Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận Gò Vấp Kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán khách sạn trọn gói Dịch vụ kế toán cơ sở kinh doanh cà phê tại tphcm Dịch vụ kế toán nhà hàng ăn uống Dịch vụ kế toán tại nhà hàng ăn uống tphcm Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh Dịch vụ kế toán quận 10 công ty dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán du lịch Dịch vụ kế toán du lịch tphcm Dịch vụ làm sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán ở quận 10 Dịch vụ kế toán quận 9 hcm dịch vụ kế toán tại Quận 7 Dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp TPHCM cách kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán uy tín Dịch vụ quyết toán sổ sách nội bộ Quyết toán sổ sách nội bộ Dịch vụ kế toán tại nhà hàng ăn uống Dịch vụ kế toán HKD Dịch vụ kế toán ở quận 12 Dịch vụ kế toán ở quận 8 tphcm Dịch vụ kế toán Dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình Dịch vụ kế toán du lịch hcm Dịch vụ kế toán công ty chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán tại quận 10 tphcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận 8 Dịch vụ kế toán tại quận 6 trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận 3 trọn gói Dịch vụ kế toán tại Quận 1 TPHCM Dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán quận 11 Dịch vụ kế toán tại quận 9 tphcm dịch vụ kế toán ở Quận 7 Dịch vụ kế toán tại quận 7 trọn gói Dịch vụ kế toán thuế tại quận 6 Dịch vụ kế toán ở quận 3 tphcm Dịch vụ kế toán tại quận 2 dịch vụ kế toán tại quận 2 trọn gói Dịch vụ kế toán du lịch trọn gói Dịch vụ kế toán quán cà phê Dịch vụ kế toán cơ sở kinh doanh cafe Dịch vụ kế toán cho công ty chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán quận 4 Dịch vụ kế toán quận 3 tphcm dịch vụ kế toán tại quận 2 tphcm Dịch vụ kế toán trọn gói là gì Dịch vụ quyết toán sổ sách rà soát sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán khách sạn tphcm Dịch vụ kế toán nhà hàng ăn uống tại TPHCM Dịch vụ kế toán tại nhà hàng ăn uống hcm Dịch vụ kế toán tại quận 10 Dịch vụ kế toán thuế tại quận 9 Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận 11 Dịch vụ kế toán tại quận 12 trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận 9 Dịch vụ kế toán tại quận 6 dịch vụ kế toán tại Quận 5 TPHCM dịch vụ kế toán Quận 5 TPHCM Dịch vụ kế toán tại quận 4 trọn gói dịch vụ kế toán ở Quận 1 TPHCM Dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình tphcm Dịch vụ kế toán quận Tân Bình tphcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận 10 Dịch vụ kế toán quận 9 dịch vụ kế toán Quận 7 TPHCM dịch vụ kế toán thuế tại quận 7 dịch vụ kế toán tại Quận 5 dịch vụ kế toán ở Quận 5 TPHCM Dịch vụ kế toán ở quận 4 tphcm Dịch vụ kế toán tại Tân Bình Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận Tân Bình Quyết toán sổ sách quyết toán sổ sách kế toán nội bộ Dịch vụ kế toán quán cà phê tại tphcm dịch vụ kế toán tại Quận 8 TPHCM dịch vụ kế toán Quận 8 TPHCM dịch vụ kế toán Quận 8 dịch vụ kế toán Quận 5 trọn gói dịch vụ kế toán trọn gói tại Quận 5 dịch vụ kế toán tại quận 1 dịch vụ kế toán trọn gói tại Quận 1 TPHCM báo cáo kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán du lịch tại tphcm Dịch vụ làm sổ sách kế toán tphcm Dịch vụ kế toán tại Quận 6 TPHCM Dịch vụ kế toán ở quận 4 Dịch vụ kế toán quận 3 Dịch vụ kế toán quận 2 dịch vụ kế toán ở quận 2 trọn gói dịch vụ kế toán tại Quận 1 trọn gói Dịch vụ kế toán quận Tân Bình Công ty dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp TPHCM Dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp Dịch vụ kế toán tại Gò Vấp TPHCM làm sổ sách kế toán Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán Kế toán CT chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán quận ở quận 10 tphcm Dịch vụ kế toán ở quận 8 Dịch vụ kế toán quận 6 Dịch vụ kế toán trọn gói quận 4 Dịch vụ kế toán trọn gói tphcm Dịch vụ kế toán khách sạn dịch vụ kế toán ở Quận 7 TPHCM Dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán ở Tân Bình Làm sổ sách kế toán tại tphcm Dịch vụ tư vấn thuế tại tphcm Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Dịch vụ qtt tndn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp giá dịch vụ quyết toán thuế Bảng giá dịch vụ quyết toán thuế Thuế TNDN thuế thu nhập doanh nghiệp là gì tư vấn dịch vụ đại lý thuế Dịch vụ đại lý thuế uy tín quyết toán thuế trọn gói Dịch vụ đại lý thuế Dịch vụ tư vấn thuế Tư vấn thuế tại tphcm Dịch vụ quyết toán thuế dịch vụ quyết toán thuế cuối năm quyết toán thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập doanh nghiệp dịch vụ quyết toán thuế tndn Tư vấn dịch vụ đại lý thuế tại tphcm dịch vụ quyết toán thuế trọn gói dịch vụ quyết toán thuế năm quyết toán thuế thuế tndn là gì Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân dịch vụ làm hoàn thuế thu nhập cá nhâN Tư vấn thuế Dịch vụ quyết toán thuế TNCN khái niệm thuế tndn Dịch vụ quyết toán thuế TNDN dịch vụ quyết toán thuế Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân dịch vụ quyết toán thuế giá rẻ Dịch vụ hoàn thuế TNCN dịch vụ làm hoàn thuế TNCN Tư vấn thuế tphcm dịch vụ quyết toán thuế tncn khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp Mức Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp Dịch vụ đại lý thuế tại tphcm Quyết toán thuế TNCN Thuế suất thuế TNDN chi phí dịch vụ quyết toán thuế Dịch vụ quyết toán thuế tphcm Dịch vụ tư vấn thuế tphcm Dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân Dịch vụ làm quyết toán thuế TNCN Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Mức thuế suất thuế TNDN quyết toán thuế tndn Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói Dịch vụ thay đổi GPKD Dịch vụ giải thể công ty TPHCM Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tphcm Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh TPHCM Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Tư vấn thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tphcm Dịch vụ làm giải thể doanh nghiệp Dịch vụ giải thể doanh nghiệp Dịch vụ giải thể công ty giá rẻ Dịch vụ giải thể công ty Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại tphcm Giá dịch vụ giải thể doanh nghiệp Tư vấn thành lập doanh nghiệp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hcm Dịch vụ giải thể doanh nghiệp TPHCM Dịch vụ thành lập công ty cổ phần Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Dịch vụ tư vấn thành lập công ty giá rẻ Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh tại TPHCM thành lập doanh nghiệp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tphcm Dịch vụ thành lập công ty cổ phần hcm hỗ trợ tư vấn thành lập công ty miễn phí Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh ở hcm Tư vấn thành lập công ty miễn phí dịch vụ giải thể doanh nghiệp thành lập công ty thành lập công ty cổ phần tphcm Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh tại hcm Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TPHCM Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại tphcm thành lập công ty giá rẻ Tư vấn thành lập công ty tphcm thành lập công ty cổ phần Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh Dịch vụ thành lập công ty tphcm Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tphcm Dịch vụ tư vấn thành lập công ty dịch vụ làm báo cáo tài chính năm dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm Báo cáo tài chính Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm dịch vụ làm báo cáo tài chính Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tphcm Báo cáo tài chính năm báo cáo tài chính cuối năm Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm Dịch vụ báo cáo tài chính năm báo cáo tài chính năm Dịch vụ báo cáo tài chính Báo cáo tài chính cuối năm thủ tục đăng ký bhxh lần đầu cho doanh nghiệp hướng dẫn đăng ký bhxh lần đầu cho doanh nghiệp thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp thủ tục tham gia bhxh lần đầu cho doanh nghiệp Thủ tục đăng ký bảo hiểm cho doanh nghiệp Dịch vụ bảo hiểm xã hội Dịch vụ BHXH Dịch vụ BHXH tại hcm Dịch vụ bảo hiểm xã hội tại TPHCM Dịch vụ BHXH tại TPHCM Dịch vụ bảo hiểm xã hội tại hcm thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp Thông báo thực hiện giao dịch điện tử BHXH giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015 Nhập khẩu giá CIF Tuyển dụng nhân viên kế toán dịch vụ Tại sao nhập khẩu CIF Tại sao xuất khẩu giá FOB dịch vụ kế toán tại quận Tân Phú trọn gói kế toán thực tập Dịch vụ kế toán tại quận Tân Phú giao dịch điện tử BHXH Tại sao nhập khẩu giá CIF và xuất khẩu giá FOB kế toán học việc Danh sách phần mềm kế toán Việt Nam Xuất khẩu FOB thực tập kế toán Danh sách các phần mềm kế toán của Việt Nam tuyển dụng kế toán tuyển dụng thực tập marketing thực hiện giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015 nhân viên kế toán kế toán dịch vụ dịch vụ kế toán quận Tân Phú tphcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận Tân Phú Thông báo thực hiện giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015 tuyển dụng thực tập sale marketing Tuyển dụng thực tập kế toán các phần mềm kế toán của Việt Nam tuyển dụng Nhân viên kế toán dịch vụ dịch vụ kế toán tại quận Tân Phú tphcm dịch vụ kế toán ở quận Tân Phú Danh sách các phần mềm kế toán Việt Nam dịch vụ kế toán quận Tân Phú các phần mềm kế toán Việt Nam