Giỏ hàng

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương mới nhất

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương mới nhất là hướng dẫn các quy định về cách xây dựng mẫu thang bảng lương, nộp thang bảng lương tới phòng lao động quận huyện.

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương mới nhất

Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương theo NĐ 49/2013/NĐ-CP như sau:

“1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.
2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.
3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:
a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
4. Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.
5. Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.
6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ – Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.”

Sau đây, chúng tôi xin gởi đến các bạn mẫu thang bảng lương mới nhất. Mẫu thang bảng lương này được xây dựng trên mức lương tối thiểu vùng là 3 980 000 VNĐ theo nghị định 141/2017/NĐ-CP.

Do do đó các bạn cần nộp lại thang bảng lương cho năm 2018.

Khi xây dựng thang bảng lương các bạn cần phải cân nhắc sự hợp lý của thang bảng lương với mức lương trả cho người lao động và mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Vấn đề này đang là chủ đề nóng hổi không chỉ của các doanh nghiệp mà kể cả những người làm luật.

Với kinh nghiệm làm việc xây dựng thang bảng lương cho các quận ở TPHCM, tôi xin gởi đến các bạn một bộ hồ sơ chuẩn như sau:

 1. Bảng mô tả chức danh công việc (Công ty có bao nhiêu lao động, bao nhiêu chức danh liệt kê hết ra) (tham khảo mẫu đính kèm)
 2. Công văn đăng ký thang bảng lương mới (tham khảo mẫu đính kèm)
 3. Giấy xác nhận không thành lập công đoàn. (trong trường hợp doanh nghiệp chưa có công đoàn đã có xác nhận của liên đoàn lao động)
 4. Thang lương bảng lương
 5. Phụ cấp lương
 6. Khai trình lao động lần đầu (đối với doanh nghiệp đăng ký lần đầu)
 7. Giấy phép kinh doanh photo công chứng.

Hướng dẫn cách nộp thang bảng lương

Cách nộp thang bảng lương thì rất đơn giản. Tuy nhiên, để thang bảng lương được chấp nhận thì tôi nghĩ là không đơn giản. Các nguyên nhân có thể xảy ra:
+ Các bạn làm sai các nguyên tắc ở trên
+ Thủ tục hành chính cần phải xác nhận đã đóng kinh phí công đoàn ở công đoàn địa phương. Do đó các bạn cần đóng kinh phí công đoàn và lấy giấy xác nhận công đoàn trước khi qua phòng lao động.

Hồ sơ chưa thành lập công đoàn nộp tại liên đoàn lao động thường bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh (photo công chứng thường là lần đầu, các lần sau tôi nghĩ có thể không cần công chứng)
 • Khai trình lao động (nếu đăng ký lần đầu thì dùng mẫu ở trên)
 • Thang bảng lương (theo mẫu ở trên)
 • Bảng trích nộp kinh phí công đoàn.
 • Giấy xác nhận chưa thành lập công đoàn (theo mẫu ở trên)

Nếu đơn vị của bạn đủ điều kiện thành lập công đoàn (thông thường từ 5 lao động trở lên), các bạn sẽ được liên đoàn lao động quận huyện phát cho đơn đăng ký thành lập công đoàn thay vì giấy xác nhận chưa thành lập công đoàn trong bộ hồ sơ gởi tới công đoàn.

Kết quả nhận được khi nộp hồ sơ:

Theo truyền thống thì các bạn sẽ nộp 2 bộ hợp lệ và một bộ phòng lao động giữ, một bộ đóng dấu xác nhận trả về đơn vị để lưu.

Không nộp thang bảng lương sẽ bị xử phạt và chi phí lương trên bảng lương của doanh nghiệp không có cơ sở căn cứ để chi trả. Do đó các bạn cần phải xây dựng thang bảng lương.

Bài viết thực hiện bởi thầy Thịnh – Kế toán YTHO.

Tham khảo:  Quy định xử phạt không đăng ký thang bảng lương