Giỏ hàng

Kế toán công ty bảo vệ theo thông tư 200/2014/tt-btc

Kế toán công ty bảo vệ theo thông tư 200-2014-tt-btc

Kế toán công ty bảo vệ theo thông tư 200-2014-tt-btc được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Thông tư 200/2014/TT-BTC ra đời kéo theo sự vất vả của các kế toán, và nhiệm vụ của các kế toán công ty bảo vệ là phải cập nhật các kiến thức mới.

Kế toán công ty bảo vệ theo thông tư 200-2014-tt-btc có nhiều điểm tương đồng so với quyết định 48 và quyết định 15. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán kế toán tại các công ty dịch vụ bảo vệ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Sự khác biệt chủ yếu của kế toán công ty dịch vụ bảo vệ so với các loại hình doanh nghiệp khác theo thông tư 200 là ở nghiệp vụ tập hợp giá thành dịch vụ bảo vệ. Các nghiệp vụ khác phần lớn là tương tự nhau. Và phần khó nhất của bất kỳ kế toán nào cũng là ở phần tập hợp giá thành dịch vụ. Do đó bài viết của chúng tôi tập trung vào việc chỉ ra cách tập hợp giá thành ở các công ty dịch vụ bảo vệ. Khi các bạn kế toán có thể tập hợp được giá thành dịch vụ bảo vệ ở các công ty bảo vệ thì công việc kế toán tại doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ của các bạn sẽ đơn giản hơn rất nhiều:

Kế toán công ty bảo vệ theo thông tư 200-2014-tt-btc

Tài khoản tập hợp giá thành ở công ty dịch vụ bảo vệ là tài khoản 154.

Cách hạch toán tài khoản 154 như sau:

Thứ 1: Tập hợp chi phí 621

Ở công ty dịch vụ bảo vệ thông thường không phát sinh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Thứ 2: Tập hợp chi phí 622

Chi phí lớn nhất ở công ty dịch vụ bảo vệ là chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công bảo vệ:

              Nợ 622

                     Có 334

  • Kết chuyển chi phí 622 theo từng lần tập hợp giá thành dịch vụ cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 154

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí trên mức bình thường)

            Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.

Thứ 3: Tập hợp chi phí 627

Chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khác tập hợp vào 627 như sau

         Nợ 627

         Nợ 133 (nếu có)

                        Có 331,111,112,…

Cuối kỳ ghi:

            Nợ TK 154

            Nợ TK 632 phần chi phí sản xuất chung không phân bổ không tính vào giá thành dịch vụ

                        Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

Kế toán công ty bảo vệ theo thông tư 200-2014-tt-btc

 

Cuối cùng là hạch toán 154

Tập hợp giá thành ghi

          Nợ 154

                        Có 621, 622, 627

Trường hợp bàn giao khối lượng thực tế dịch vụ bảo vệ hoàn thành cho Bên mua ghi:

            Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

                        Có TK 154

Khi sử dụng dịch vụ bảo vệ tiêu dùng (nội bộ) ghi:

            Nợ TK 641, 642

                        Có TK 154

Việc tập hợp giá thành ở công ty dịch vụ bảo vệ nhìn chung rất đơn giản vì không phát sinh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Còn có rất nhiều các nghiệp vụ kế toán khác liên quan đến loại hình doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ. Nếu các bạn muốn học kỹ hơn về kế toán công ty dịch vụ bảo vệ có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ các bạn hoàn thành được công việc kế toán tại các doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ.