Giỏ hàng

Kế toán công ty dịch vụ vận tải theo quyết định 48

Kế toán công ty dịch vụ vận tải theo quyết định 48 ngày 14/09/2006 là kế toán YTHO hướng dẫn các bạn những định khoản nghiệp vụ chính của công ty dịch vụ vận tải theo quyết định 48 năm 2006.

Những nghiệp vụ chính của kế toán vận tải theo quyết định 48:

Ở đây chúng tôi chủ yếu tập trung vào các nghiệp vụ chính của công ty vận tải, còn những nghiệp vụ khác vui lòng để lại bình luận bên dưới chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn.

Trước hết các bạn cần thêm vào hệ thống tài khoản theo quyết định 48 ở TK 154 tập hợp giá thành các tài khoản cấp con để dễ quản lý:

1541 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

1542 Chi phí nhân công trực tiếp.

1543 Chi phí sản xuất chung.

Tập hợp chi phí xăng xe theo định mức đã xây dựng. Định mức xăng xe này các bạn có thể xây dựng theo Km xe chạy. Xây dựng càng đơn giản, càng dễ làm càng tốt.

Nợ 1541 

Có 152/331

Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp (chi phí lái xe, chi phí phụ lái)

Nợ 1542

Có 334

Tập hợp chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao xe, chi phí sửa chữa xe giá trị nhỏ)

Nợ 1543

Có 111/112/331/214

Ngoài ra những phí như cầu đường bảo hiểm xe phục vụ hoạt động vận tải chính của doanh nghiệp các bạn cho vào 1543.

Cuối kỳ, kết chuyển giá thành công ty dịch vụ vận tải:

Nợ 632 

Có 1541

Có 1542

Có 1543

Ghi nhận doanh thu công ty dịch vụ vận tải như sau:

Nợ 131/111/112

Có 33311

Có 5111

Trên đây là một số quy định về kế toán công ty dịch vụ vận tải theo quyết định 48. Mọi thắc mắc về cách hạch toán, định khoản nghiệp vụ vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Nếu các bạn muốn học kỹ hơn về kế toán công ty dịch vụ vận tải có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ các bạn hoàn thành được công việc kế toán tại các doanh nghiệp dịch vụ vận tải. Các bạn có thể tham khảo khóa học kế toán công ty dịch vụ vận tải tại đây.

Tham khảo:  Kế toán vận tải theo thông tư 200