Giỏ hàng

Kế toán là gì?

Kế toán ra đời khi nền sản xuất hàng hóa xuất hiện. Không ai biết chính xác tên gọi “kế toán” có từ bao giờ, nhưng bạn có thể hiểu: Chữ “kế” ở đây có nghĩa là việc liệt kê, ghi chép những của cải, tài sản, hoạt động của đơn vị, tổ chức. Còn chữ “toán” có nghĩa tính toán, tức là tính ra các kết quả lao động mà con người đã đạt được. Vậy kế toán có thể được hiểu một cách đơn giản như sau: “Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức: một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cửa hàng tư nhân…”

Kế toán là gì?

     Kế toán là một nghề đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi nhỏ (ở từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp) cho tới quản lý ở phạm vi lớn hơn (toàn bộ nền kinh tế quốc dân) đều cần đến kế toán.

     Vì sao kế toán lại quan trọng như vậy? Giống như câu: Chức năng của kế toán là gì? Bạn có thể hiểu điều này như sau: Đứng trước những khó khăn hay công việc, người quản lý cần đưa ra những quyết định. Nếu như những quyết định đó liên quan đến sự sống còn của công ty, dĩ nhiên họ không thể quyết định mà hoàn toàn dựa vào cảm tính của mình. Họ cần có thông tin để đưa ra những quyết định đúng đắn và kế toán cho họ những thông tin đó.

     Ví dụ: Mục tiêu của một doanh nghiệp thì luôn là có lợi nhuận lớn nhất với chi phí nhỏ nhất. Bạn là người đưa ra những quyết định để thực hiện mục tiêu đó. Hiện tại là cuối tháng 7, bạn phải quyết định tháng 8, doanh nghiệp cần mua thêm bao nhiêu nguyên liệu, có cần thuê thêm công nhân không… Khi đó, bộ phận kế toán sẽ cho bạn biết tồn kho tháng này là bao nhiêu, nguyên liệu còn bao nhiêu, có bao nhiêu đơn đặt hàng vào tháng 8… từ đó, bạn có thể đưa ra những quyết định hướng đi đúng cho doanh nghiệp.

     Hãy comment dưới đây những thắc mắc của bạn, tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn!