Giỏ hàng

Kế toán nhà hàng khách sạn theo phương pháp kê khai thường xuyên

Kế toán nhà hàng khách sạn theo phương pháp kê khai thường xuyên được cung cấp bởi công ty kế toán YTHO

1. Hạch toán Kế toán nhà hàng khách sạn theo phương pháp kê khai thường xuyên như sau:

1.1. Cách hạch toán tài khoản 154:

Thứ 1: Tập hợp chi phí 621

Căn cứ vào hóa đơn mua vào (thông thường là hóa đơn của siêu thị)

Kế toán tiến hành tính toán 152, 156 và hạch toán:

Nợ 152, 156

Nợ 133

    Có 331,111,112,…

Căn cứ vào định mức và từng lần xuất hóa đơn (số lượng bán ra của doanh thu bán hàng) hạch toán chi phí NVL trực tiếp

Nợ 621

     Có 152,111,112,…

Sau đó cuối kỳ kết chuyển vào 154 như sau:

Nợ TK 154

Nợ TK 632  (phần chi phí NVL trên mức bình thường)

     Có TK 621 – Chi phí NVL trực tiếp.

Trường hợp các khoản chi không có chứng từ các kế toán cần làm bảng kê hàng hóa không có hóa đơn chứng từ theo mẫu của Bộ Tài Chính và chứng minh các khoản chi này là có thật để đưa vào chi phí

Thứ 2: Tập hợp chi phí 622

Chi phí nhân công của đầu bếp, phụ bếp:

Nợ 622

Có 334

Kết chuyển chi phí 622 theo từng lần tập hợp giá thành dịch vụ cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 154

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí trên mức bình thường)

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Kế toán nhà hàng khách sạn theo phương pháp kê khai thường xuyên

Thứ 3: Tập hợp chi phí 627

Chi phí thuê mặt bằng, chi phí khấu hao công cụ dụng cụ (đũa, chén, ly, bàn ghế,…) chi phí khác tập hợp vào 627 như sau

Nợ 627

Nợ 133 (nếu có)

Có 331,111,112,…

Cuối kỳ ghi:

Nợ TK 154

Nợ TK 632 phần chi phí sản xuất chung không  phân bổ, vượt trên mức bình thường không tính vào giá thành dịch vụ

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

Cuối cùng là hạch toán 154

Tập hợp giá thành ghi

Nợ 154

Có 621, 622, 627

Trường hợp xuất hóa đơn, bàn giao dịch vụ cho Bên mua ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 154

Khi sử dụng dịch vụ tiêu dùng (nội bộ) ghi:

Nợ TK 641, 642

Có TK 154

Kế toán nhà hàng khách sạn theo phương pháp kê khai thường xuyên

Còn có rất nhiều các nghiệp vụ kế toán khác liên quan đến loại hình doanh nghiệp dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Nếu các bạn muốn học kỹ hơn về kế toán nhà hàng khách sạn có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ các bạn hoàn thành được công việc kế toán tại các doanh nghiệp dịch vụ nhà hàng khách sạn. 

Tham khảo thêm: Cách hạch toán kế toán nhà hàng khách sạn theo phương pháp kiểm kê định kỳ

KẾ TOÁN YTHO
TRAO NIỀM TIN - VỮNG TƯƠNG LAI