Giỏ hàng

Khi nào cần nộp lại tờ khai lệ phí môn bài ?

Khi nào cần nộp lại tờ khai lệ phí môn bài ? là câu hỏi của không ít các bạn kế toán khi một năm sắp kết thúc hay khi một doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi số lệ phí môn bài phải đóng.

Năm 2016, đánh dấu sự ra đời của nghị định 139/2016/NĐ-CP kéo theo đó làm thay đổi mức lệ phí môn bài phải đóng dành cho những doanh nghiệp có vốn dưới 2 tỷ. Mức lệ phí môn bài tăng lên từ 1 000 000 VNĐ lên 2 000 000 VNĐ.

1. Về xác định nghĩa vụ lệ phí môn bài đối với trường hợp tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư:

– Tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về khai lệ phí môn bài:

“1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; . . . ”

– Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 7; Điều 30 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

“Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế

2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.

Điều 30. Nguyên tắc khai thuế và tính thuế

1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

2. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ. ”

Căn cứ các quy định trên, người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế. Do đó, khi doanh nghiệp thay đổi vốn thì cơ quan thuế sẽ nhận được thông tin. Khi đó nếu có sự thay đổi thì doanh nghiệp tự xác định lại mức thuế phải nộp hoặc cơ quan thuế thông báo mức nộp mới cho doanh nghiệp.

Đây cũng là nội dung nổi bật được đề cập tại công văn 1279/TCT-CS của tổng cục thuế trả lời cục thuế tỉnh Kiên Giang.

Đồng thời trên phần mềm HTKK các bạn cũng sẽ không làm được tờ khai bổ sung này.

Tham khảo:  Mức thuế môn bài mới nhất dành cho doanh nghiệp