Giỏ hàng

Khóa học làm bảo hiểm xã hội

Khóa học làm bảo hiểm xã hội là khóa học bảo hiểm xã hội được YTHO cung cấp cho những bạn đang cần những kiến thức theo quy trình để làm việc dễ dàng với cơ quan bảo hiểm xã hội. Đây là khóa học rất thiết thực cho những bạn làm về nhân sự tiền lương cũng như các bạn kế toán lương phải đảm trách các công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Khóa học thủ tục làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội

Thủ tục làm việc  với cơ quan bảo hiểm xã hội là những thủ tục cần thiết để cơ quan bảo hiểm xã hội kiểm tra, xác nhận và trả hồ sơ bảo hiểm cho đơn vị. Liên quan đến cơ quan bảo hiểm xã hội thì có rất nhiều thủ tục doanh nghiệp cá nhân cần phải thực hiện bao gồm:

+ Thủ tục đăng ký hồ sơ bảo hiểm xã hội ban đầu

+ Thủ tục báo tăng lao động tham gia bảo hiểm xã hội

+ Thủ tục báo giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội

+ Thủ tục đăng ký hưởng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

+ Thủ tục hưởng chế độ tử tuất bảo hiểm xã hội

+ Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

+….

Giảng viên của khóa học làm bảo hiểm xã hội

Là những giảng viên đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội, có kiến thức chuyên sâu về luật bảo hiểm xã hội, luật lao động, thuế thu nhập cá nhân,…

Khóa học làm bảo hiểm xã hội dành cho ai?

+ Nhân viên phụ trách bộ phận nhân sự tại công ty

+ Nhân viên phải làm việc  với cơ quan bảo hiểm xã hội

+ Nhân viên tính lương, tính thuế TNCN cho người lao động

Bạn có thể tham gia khóa học bằng nhiều hình thức khác nhau:

  • Học online, gia sư
  • Học trực tiếp tại trung tâm khi đủ một lớp trên 10 học viên

Dụng cụ học tập cho việc học online: học viên cần trang bị: máy tính, laptop cá nhân có cài đặt phần mềm skypeultraviewer và tai phone có mic.

Học phí của khóa học bảo hiểm xã hội

Học tập trung theo lớp từ 10 người trở lên: 1 000 000 VNĐ/Người

Học phí học riêng, gia sư, online, trực tuyến: 2 000 000 VNĐ/khóa (hình thức online, gia sư 1 kèm 1)

Nếu đăng ký chung từ 2 người trở lên thì được giảm 10%

Thời gian học: 5 buổi

Chương trình học bảo hiểm xã hội:

Buổi 1: Tổng quan về bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan

Buổi 2: Các thủ tục thực hiện giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm:

+ Báo tăng, báo giảm

+ Ốm đau, thai sản

+ Gia hạn thẻ, thất nghiệp

….

Buổi 3: Các vấn đề về lương và thuế TNCN

Buổi 4: Cách xây dựng bảng lương, thực hành tính thuế TNCN và các bước quyết toán thuế TNCN

Buổi 5: Thực hành

Chương trình học có thể thay đổi thứ tự để học viên dễ hiểu

Liên hệ ngay

Kế toán YTHO

Điện thoại: 

0917 83 84 89

0969 247 246

0938 289 345

  Email: ketoanytho@gmail.com

Để được ghi danh

Xin chân thành cảm ơn.

HIỆN TẠI CÁC KHÓA HỌC TẠI YTHO ĐANG ĐƯỢC TẠM NGƯNG