Giỏ hàng

Không được bắt doanh nghiệp nộp xác nhận ngành nghề

Không được bắt doanh nghiệp nộp xác nhận ngành nghề

Không được bắt doanh nghiệp nộp xác nhận ngành nghề đây là thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM gửi các sở, ngành khác về việc không được yêu cầu doanh nghiệp đến lấy xác nhận của phòng đăng ký kinh doanh về ngành nghề, mẫu dấu… của doanh nghiệp.

Theo thông báo của sở, Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã có đầy đủ dữ liệu về doanh nghiệp và có giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp. Thông tin này công khai, miễn phí, truy cập dễ dàng với các thông tin về tên doanh nghiệp, mã số, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, tên người đại diện theo pháp luật, mẫu dấu, tình trạng pháp lý.

Nhằm giảm thiểu sự đi lại, giảm thiểu chi phí của doanh nghiệp, các cơ quan khác cần thông tin doanh nghiệp thì vào cổng này để sử dụng thông tin phục vụ cho công tác của mình mà không được yêu cầu doanh nghiệp đi lấy giấy xác nhận ngành nghề, mẫu dấu… của phòng đăng ký kinh doanh.

Trước đây, quy định về cấp “giấy phép con” như giấy xác nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm… có quy định doanh nghiệp phải nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trên đó có ghi ngành nghề hoạt động thích hợp để xin giấy phép con. Khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực (từ 01/01/2021) thì trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi ngành nghề nữa. Để kiểm tra ngành nghề của doanh nghiệp, một số cơ quan yêu cầu doanh nghiệp tự vào Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia in nội dung thông tin của doanh nghiệp mình, đóng con dấu treo của doanh nghiệp để nộp bản khai ngành nghề. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp phản ánh bị buộc nộp giấy xác nhận do phòng đăng ký kinh doanh cấp thì mới được chấp nhận hồ sơ xin “giấy phép con”.

Theo báo pháp luật

Trong hoạt động tư nhân thì một số đơn vị cũng thắc mắc về việc không có xác nhận ngành nghề thì làm sao có thể giải thích về hoạt động của công ty với phường hoặc

Công ty có ngành nghề để đi đấu thầu

Họ lý giải tại sao các doanh nghiệp kia có mà doanh nghiệp mình lại không có. Tuy nhiên, Khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực (từ 01/01/2021) thì trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi ngành nghề nữa. Những doanh nghiệp thành lập sau thời gian này có thể giải thích với đối tác theo cách ở trên.