Giỏ hàng

Lịch sử của thuế tài nguyên

Lịch sử của thuế tài nguyên là nói đến lịch sử ra đời và các văn bản quy định liên quan đến thuế tài nguyên qua các thời kỳ

Nói đến lịch sử của thuế tài nguyên thì ít ai biết đến nó ra đời như thế nào, ra đời vào khoảng thời gian nào.  Lý do chính mà thuế tài nguyên ra đời là do sự hủy hoại và khai thác quá mức, không đúng cách của loài người đối với tự nhiên.

Lịch sử của thuế tài nguyên

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn:  Lịch sử của thuế tài nguyên

Hiện nay chúng tôi chưa có tài liệu nào về lịch sử thuế tài nguyên trên thế giới.

Tại Việt Nam, vào ngày 30/03/1990 hội đồng nhà nước đã ban hành Pháp lệnh 34-LCT/HĐNN8 quy định về thuế tài nguyên.  Sau đó pháp lệnh này được được sửa đổi bổ sung bởi Pháp lệnh 07/2008/PL-UBTVQH12 ngày 22/11/2008.

Vào ngày 25/11/2009 Quốc hội ban hành luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 thay thế hoàn toàn pháp lệnh 34-LCT/HĐNN8 và Pháp lệnh 07/2008/PL-UBTVQH12. Bộ luật này hiện đang có hiệu lực đến thời điểm bấy giờ. Bộ luật 45/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế 71/2013/QH13

Thông tư mới nhất quy định về thuế tài nguyên là thông tư 152/2015/TT-BTC ban hành ngày 2/10/2015 và có hiệu lực từ ngày 20/11/2015

Như vậy kế toán Ytho đã gởi đến các bạn đọc: Lịch sử của thuế tài nguyên. Các bạn có thêm thắc mắc về bài đọc: Lịch sử của thuế tài nguyên vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Bài giảng thuế tài nguyên và môi trường