Giỏ hàng

Lịch sử của thuế tiêu thụ đặc biệt

Lịch sử của thuế tiêu thụ đặc biệt thì còn nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ, nó ra đời như thế nào thì chưa có nguồn tài liệu nào chứng minh vấn đề này.

Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng phổ biến ở các nước trên thế giới với những tên gọi khác nhau:  ở Pháp gọi là thuế tiêu dùng đặc biệt,ở Thụy Ðiển gọi là thuế đặc biệt

Lịch sử của thuế tiêu thụ đặc biệt

Ở nước ta, tiền thân của thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành là thuế hàng hóa được ban hành năm 1951. Ðến năm 1990 Bộ tài chính soạn thảo dự án luật thuế mới, đổi thuật ngữ thuế hàng hóa thành thuế tiêu thụ đặc biệt và được Quốc hội thông qua vào ngày 30/6/ 1990. Sau đó được sửa đổi bổ sung tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 9 và thông qua ngày 5/7/1993. Ðến tháng 10/1995 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt lại được sửa đổi, bổ sung lần nữa. Ðể phát huy vai trò của luật thuế tiêu thụ đặc biệt trong điều tiết sản xuất, tiêu dùng xã hội, điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho ngân sách nhà nước một cách hợp lý, tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh đối với một số hàng hóa, dịch vụ; ngày 20/5/1998 Quốc hội đã thông qua Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/1999 thay thế Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1990 và hai đạo luật sửa đổi, bổ sung ban hành năm 1993 và năm 1995.

Sau đó quốc Hội lại ban hành luật 08/2003/QH11 sửa đổi bổ sung luật thuế tiêu thụ đặc biệt 05/1998/QH10. Vào ngày 14/11/2008 quốc hội ban hành luật số 27/2008/QH12 có hiệu lực từ ngày 1/4/2009 thay thế hoàn toàn luật luật 08/2003/QH11 và luật sửa đổi bổ sung 05/1998/QH10.

Vào ngày 26/11/2014 quốc hội lại tiếp tục ban hành luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của luật số 27/2008/QH12

 

Như vậy hiện nay 2 bộ luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất có hiệu lực đối với thuế tiêu thụ đặc biệt đó là luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 71/2014/QH13 và luật số 27/2008/QH12

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn Lịch sử của thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam, các bạn có những thắc mắc hoặc tìm thấy tài liệu nào chứng minh khác những vấn đề trên vui lòng phản hồi cho chúng tôi ở bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều

Bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt