Giỏ hàng

Lịch sử ra đời của hóa đơn

Nói về lịch sử ra đời của hóa đơn thì chúng ta cần phải phân tích một chút:

Lúc giai đoạn đầu, trong thời kỳ sơ khai phát triển nền kinh tế vì tiền không thể hiện được thông tin hàng hóa về số lượng đơn vị tính, người ta mới cần đến một tờ giấy thể hiện điều đó, hóa đơn có nguồn gốc từ đó. Dần dần hoá đơn trở thành chứng từ thương mại thể hiện quan hệ mua bán, trao đổi giữa các chủ thể trong một nền kinh tế.

Hoá đơn lúc đó có ý nghĩa giữa hai bên đối tác: người bán và người mua, có giá trị làm bằng chứng chứng nhận cho việc giao kết hàng hoá giữa hai bên. Mọi việc tranh chấp trong mua bán hàng hoá hai bên tự giải quyết.

Trong quá trình phát triển xã hội, sau này hợp đồng ra đời, thay thế về công dụng ban đầu của hóa đơn là giao kết của người bán và người mua.  Khi đó hóa đơn phải có một công dụng khác không còn là cơ sở giải quyết tranh chấp giữa hai bên nữa mà hợp đồng thể hiện điều đó

Cùng với sự phát triển của hợp đồng thì nhà nước cũng tham dự vào quản lý mua bán hàng hoá và xử lý những tranh chấp về hàng hoá dựa trên pháp luật dân sự và hình sự thì hoá đơn được nhà nước quy định để làm căn cứ pháp lý chứng minh cho việc chuyển nhượng hàng hoá giữa các bên và làm căn cứ để xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của người có hàng hoá.

Như vậy thì lịch sử của hóa đơn không rõ ngày ra đời, ngày bắt nguồn nhưng chắc hẳn chúng ta sẽ biết ngày kết thúc của hóa đơn. Hãy để thời gian trả lời câu hỏi đó.