Giỏ hàng

Lợi thế thương mại là gì – Goodwill là gì

 

Lợi thế thương mại là gì – Goodwill là gì ? là câu hỏi của không ít các bạn nghiên cứu về kinh tế học, tài chính học hay kế toán học. Vậy lợi thế thương mại là gì mà người ta hay nhắc đến trong các cuộc thâu tóm, mua lại,… như thế.

Lợi thế thương mại tên tiếng Anh là goodwill. Do đó câu hỏi Lợi thế thương mại là gì – Goodwill là gì  bản chất là 1 câu hỏi

Lợi thế thương mại được hiểu nôm na là khoản lợi thế do thương hiệu doanh nghiệp đó tạo nên, để mua được khoản lợi thế này thì phải bỏ ra một khoản tiền. Mà ở đó giá trị thương hiệu này không được định giá một cách chính xác.

Lợi thế thương mại là gì – Goodwill là gì

Theo chuẩn mực kế toán thì lợi thế thương mại được hiểu như sau:

Lợi thế thương mại không phải là tài sản cố định vô hình. Lợi thế thương mại phát sinh từ việc sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại được thể hiện bằng một khoản thanh toán do bên đi mua tài sản thực hiện để có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.

Những tài sản cố định vô hình được hình thành thông qua việc sáp nhập (bản chất của việc sáp nhập là công ty này mua công ty kia)  không đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình thì những chi phí đó (nằm trong chi phí mua tài sản) hình thành một bộ phận của lợi thế thương mại (kể cả trường hợp lợi thế thương mại có giá trị âm) vào ngày quyết định sáp nhập doanh nghiệp.

Lợi thế thương mại được trình bày ở một chỉ tiêu: “Lợi thế thương mại” riêng trên bảng cân đối kế toán. Điều này thường xảy ra ở báo cáo tài chính hợp nhất tập đoàn do công ty mẹ mua lại công ty con. Nếu bạn nào học về hợp nhất báo cáo tài chính thì sẽ hiểu rõ hơn về lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính.

Công thức tính lợi thế thương mại

LTTM = giá phí hợp nhất kinh doanh – (%sở hữu) x giá trị tài sản thuần theo giá trị hợp lý

Ví dụ: Google mua lại Coc Coc với giá 2 000 000 000 USD, sau thương vụ Google sở hữu 100% Coc Coc. Toàn bộ giá trị tài sản hiện có của Coc Coc là 1 000 000 000 USD (cộng tất cả các loại tài sản của Coc Coc, giá trị các khoản nợ của Coc Coc là 100 000 000 USD. Như vậy giá trị tài sản thuần của Coc Coc là 900 000 000 USD.

Khi đó lợi thế thương mại là:  2 000 000 000 – 100% x 900 000 000 = 1 100 000 000 USD

Giá trị 1 100 000 000 USD là lợi thế thương mại

Các bạn có thắc mắc về bài học: Lợi thế thương mại là gì – Goodwill là gì . Hãy để lại bình luận bên dưới nhé.