Giỏ hàng

Mã số doanh nghiệp là gì? Mã số thuế là gì?

Mã số doanh nghiệp là gì? mã số thuế là gì ? Là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người muốn thành lập doanh nghiệp.

Mã số doanh nghiệp là gì

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn: Mã số doanh nghiệp là gì mã số thuế là gì để các bạn tham khảo:

1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.
2. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác. Do đó mã số doanh nghiệp còn được xem là mã số thuế

Theo quy định tại Điều 2 thông tư 127/2015/TT-BTC khi các doanh nhân đi thành lập doanh nghiệp thì mã số doanh nghiệp được đánh số tự động:

“Nguyên tắc cấp mã số doanh nghiệp tự động
Việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế ngay trong ngày làm việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Do đó nếu Quy doanh nhân không may có được mã số doanh nghiệp không đẹp thì cũng đừng ép buộc và đổ lỗi các bạn thành lập doanh nghiệp của mình. Nếu quý doanh nhân muốn có mã số doanh nghiệp đẹp thì có thể giải thể và thành lập lại doanh nghiệp mới.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp