Giỏ hàng

Mẫu công văn đề nghị sử dụng hóa đơn cũ khi thay đổi địa chỉ công ty

Mẫu công văn đề nghị sử dụng hóa đơn cũ khi thay đổi địa chỉ công ty

YTHO gửi các bạn Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn cũ khi thay đổi địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Sử dụng tiếp hóa đơn

Kính gửi: Chi cục thuế quận Gò Vấp.

Tên đơn vị: Công ty TNHH YTHO

Đại điện: ông Đặng Ngọc Thịnh                            Chức vụ: Giám đốc

Trụ sở: số 435/4 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minnh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do : Ghi rõ nơi cấp, ngày cấp

Mã số thuế: 0313385975

Công ty chúng tôi đã đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT in trực tiếp thông tin công ty trên hóa đơn. Nhưng hiện nay công ty chúng tôi thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ: số 435/4 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minnh về địa chỉ mới: Số 22/2/9 đường số 21, phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy công ty chúng tôi làm đơn này kính đề nghị cơ quan thuế tạo điều kiện cho công ty chúng tôi tiếp tục sử dụng số hóa đơn còn lại ( từ số 0000094 đến số 0000250) bằng việc đóng dấu thông tin địa chỉ mới công ty lên hóa đơn.

Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2018.

                                                                                                    Giám đốc công ty

 

Tải về: CV xin tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ khi thay đổi địa chỉ công ty