Giỏ hàng

Mẫu Công văn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)

Mẫu Công văn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)

Vì lý do thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hàng năm hoặc 6 tháng sẽ hết hạn do đó các bạn phải làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT. Kế toán YTHO xin gởi đến các bạn Mẫu Công văn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) như sau:

 Đơn vị:Công ty TNHH YTHO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Mẫu: D01b-TS
     
 
Số:
 002/2016TP Hồ Chí Minh , ngày 10 tháng 06 năm 2016   
                                    
                                    
                                    
 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Quận Gò Vấp
  – Tên đơn vị (theo con dấu):Công ty TNHH  YTHO
  – Mã số quản lý:TM4952M
  – Địa chỉ:43/296Y Quang Trung,Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
    
  Nội dung:                               
  

Gia hạn thẻ BHYT cho 5 người : Quý 3 & quý 4 năm 2016
– Đặng Ngọc Thịnh

 

– Phạm Thị Mai Vân

– Lê Bảo Chung

– Nguyễn Thị Thu Thủy

– Võ Bá Hoàng

  
  
  
  
  
  Lý do:                                
  Thẻ bảo hiểm đã hết hạn sử dụng
  
  
  
  
  
  Hồ sơ gửi kèm:                             
  Hồ sơ kèm theo yêu cầu của BHXH
  
  
  
  
  
  Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.              
  Nơi nhận:           Thủ trưởng đơn vị   
  -Như trên            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)   
  -Lưu VT                                
                                    
                    

 

Download mẫu công văn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế tại: Công văn gia hạn thẻ BHYT

Tham khảo thủ tục gia hạn thẻ BHYT tại:  Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT bằng phần mềm KBHXH