Giỏ hàng

Mẫu công văn giải trình kê khai sai hồ sơ thuế

Mẫu công văn giải trình kê khai sai hồ sơ thuế

Mẫu công văn giải trình kê khai sai hồ sơ thuế được YTHO gửi đến các bạn

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 VÀ XÂY LẮP TL

——————-

                        Số: 09-14/CV-14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

 

Hà Nội ngày 19 tháng 9 năm 2016

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Kê khai sai trên hồ sơ thuế)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TL

– Người đại diện theo pháp luật: Trương Văn Xuân        – Chức vụ: Giám đốc

– Địa chỉ trụ sở chính: Cầu Giấy – Hà Nội (Ghi địa chỉ rõ ràng)

– Điện thoại:                                                              , fax:

– Mã số thuế: (do đâu cấp ghi rõ ra ạ)

Tháng 8 năm 2011, Công ty chúng tôi có thực hiện hợp đồng thi công cải tạo sửa chữa công trình của Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, địa chỉ: Km10, Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội. Do công trình cải tạo, mặt bằng thi công chật hẹp nên đơn vị đã giao cho đội thi công tự chủ động nguồn cung cấp vật tư; vì vậy đội đã liên hệ mua vật tư tại cửa hàng bán lẻ vật liệu gần công trường để thuận tiện khi cần lấy. Ngoài việc cam kết đảm bảo nguồn cấp vật tư, cửa hàng cũng khẳng định có đầy đủ hóa đơn thanh toán. Sau khi cung cấp nguyên vật liệu song, cửa hàng đã cấp cho đội thi công 02 hóa đơn vật tư của Cty TNHH Đầu tư TM XL để làm đề nghị thanh toán; kế toán công ty đã kiểm tra trên hệ thống tra cứu hóa đơn của cơ quan thuế thấy hóa đơn được cấp hoàn toàn hợp lệ nên đã chấp thuận thanh toán cho bên bán và kê khai chi phí thông thường với cơ quan thuế.

Ngày 5/9/2016, Công ty có nhận được Thông báo của Cục thuế thành phố Hà Nội về dấu hiệu khai sai trên hồ sơ khai thuế 2 hóa đơn của Cty TNHH Đầu tư TM XL là hóa đơn do cửa hàng bán vật liệu đã cấp cho Công ty chúng tôi. Theo nội dung thông báo thì các hoá đơn này không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Sự việc sử dụng phải 2 hóa đơn được cơ quan chức năng kết luận là bất hợp pháp đang gây hoang mang tâm lý và ảnh hưởng xấu đến uy tín của Công ty chúng tôi là đơn vị từ trước đến nay vẫn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách thuế của nhà nước.

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế Cầu Giấy để giải trình sự việc và xin điều chỉnh lại hồ sơ khai thuế, cam kết thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan. Tuy nhiên việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là do chúng tôi hoàn toàn không hay biết.

Do vậy, Công ty chúng tôi kính đề nghị Cơ quan thuế chấp thuận cho Công ty được điều chỉnh loại thuế GTGT để nộp cho  nhà nước, và xin đề nghị Chi cục thuế Cầu Giấy cho Công ty chúng tôi được hạch toán lại phần chi phí vật tư đã mua nhằm phù hợp với khối lượng vật tư đầu vào thi công công trình và giảm bớt thiệt thòi cho đơn vị khi phải tính thuế TNDN.

Xin trân trọng cám ơn!

                                                                                                                          Đại diện Công ty

                                                                                                                              Giám Đốc

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu

Tải về: CV giải trình về kê khai sai hồ sơ thuế