Giỏ hàng

Mẫu công văn hỏi đáp về thuế

Mẫu công văn hỏi đáp về thuế là mẫu các bạn dùng để đặt câu hỏi gửi đến chi cục thuế,

Vì có nhiều bạn đang cần nên kế toán YTHO xin gởi đến các bạn mẫu công văn hỏi đáp về thuế như sau

Công ty TNHH YTHO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ:…                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Mst:…                              ————-  
CV số:  01 /YTHO       
     TPHCM, ngày 06 tháng 07 năm 2016
 – Kính gửi:  Chi cục Thuế Quận Gò Vấp 
 ( V/v: Hỏi đáp thuế suất thuế GTGT ) 
          Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty TNHH YTHO
          Công ty TNHH YTHO có nghành nghề đăng ký kinh doanh: Buôn bán cây hoa cảnh
          Theo quy định tại khoản 5 điều 5, thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
      5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.
        Vậy nếu doanh nghiệp của chúng tôi mua đi bán lại chậu men kiểng, chậu men gốm, đất, bao đất trộn, bao đất sạch cho đơn vị doanh nghiệp thì chúng tôi thuộc trường hợp thuế suất thuế GTGT bao nhiêu?
          Trong thời gian chờ đợi, Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
          
          Trân trọng kính chào,    Công ty TNHH YTHO  
      Giám Đốc
Nơi nhận:        
– Như trên    
– Lưu        

 

Các bạn Download mẫu : Mẫu công văn hỏi đáp về thuế

Pass giải nén: ketoanytho

Tham khảo:  Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 file excel