Giỏ hàng

Mẫu công văn xin giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp và Ân hạn thuế

YTHO gửi đến các bạn Mẫu công văn xin giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp và Ân hạn thuế:

Công ty TNHH TMDV và XD Đức Hà                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 1D TT Bà Triệu, P. Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Xin giảm thuế TNDN và ân hạn thuế TNDN năm 2009                                        —————–

                                                                                                                     Hà Nội, Ngày 20 tháng 11 năm 2009

KÍNH GỬI: CHI CỤC THUẾ HÀ ĐÔNG

Công ty TNHH TMDV và XD Đức Hà được thành lập vào ngày 15 tháng 09 năm 2009 theo giấy phép kinh doanh số 0102035689 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp với vốn điều lệ 9.000.000.000 VNĐ và MST là 00500592393 cấp ngày 17 tháng 09 năm 2009.

Căn cứ theo thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 thì Công ty được nằm trong diện Công ty vừa và nhỏ được giảm thuế TNDN 30% trong năm 2009 và ân hạn thuế TNDN, thuế nhập khẩu 9 tháng nên Công ty chúng tôi làm công văn này kính mong Chi cục cho Công ty chúng tôi được hưởng những ưu đãi trên theo thông tư 03/2009/TT-BTC.

Công ty chúnng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:                                                            ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

  • Như trên                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)
  • Lưu hồ sơ văn thư

 

Tải về: Công văn xin giảm thuế TNDN và Ân hạn thuế