Giỏ hàng

Mẫu D02-TS danh sách lao động tham gia BHXH BHYT BHTN

Mẫu D02-TS danh sách lao động tham gia BHXH BHYT BHTN

Mẫu d02-TS danh sách người lao động tham gia BHXH BHYT BHTN như sau:

Tên đơn vị:       
 
  
Số, định danh:DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN  
Địa chỉ:Số:…… Tháng ….. năm ……  
  
            
STTHọ và tênSố định danhCấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việcMức đóngTừ
tháng,
năm
Ghi chú
Tiền lươngPhụ cấp
CVTN VK (%)TN nghề (%)PC Khác
AB123456789
ITăng         
I.1Lao động         
 1Lê Hữu Giang79291827Nhân viên kinh doanh3 800 000     01/2017HĐL Đ 001/2017
I.2Mức đóng         
           
I.3Bảo hiểm y tế         
           
I.4Bảo hiểm thất nghiệp         
           
 Cộng tăng         
IIGiảm         
II.1Lao động         
           
II.2Mức đóng         
           
II.3Bảo hiểm y tế         
           
II.4Bảo hiểm thất nghiệp         
           
 Cộng giảm       
 
 
 PHẦN TỔNG HỢP          
 Tổng số tờ khai: 
 
   
 
Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp:  
 Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp:Thời hạn từ: …./…./……… đến …../……./……. 
     …….., Ngày ….. tháng ….. năm 20…
 NGƯỜI LẬP BIỂU  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký, ghi họ tên)     (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) 

Download: Mẫu_D02 theo QĐ 595

Mẫu d02-TS danh sách người lao động tham gia BHXH BHYT BHTN

Lưu ý: 

  • Cách điền vào mẫu D02-TS danh sách lao động tham gia BHXH BHYT BHTN :

Các bạn điền vào mục “I.1 lao động” có bao nhiêu lao động tại thời điểm tham gia thì các bạn điền vào nhé (điền giống mẫu ở trên), mỗi dòng là mỗi nhân viên nhé, Các phần còn lại bỏ trống

  • Hồ sơ phải được ký tên, đóng dấu đầy đủ.
  • Nếu hồ sơ trên hai trang thì phải giáp lai

Tham khảo: Mẫu TK3-TS theo quyết định 595