Giỏ hàng

Mẫu đơn nghỉ thai sản đối với lao động nam

Mẫu đơn nghỉ thai sản đối với lao động nam được áp dụng cho các lao động nam đang tham gia bảo hiểm có vợ sinh con. Nhiều bạn nam không hề hay biết về quy định này trong luật bảo hiểm xã hội 2014.

 

Theo khoản 2 Điều 34:Thời gian hưởng chế độ khi sinh con của luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Mẫu đơn nghỉ thai sản đối với lao động nam như sau:

TÊN CƠ QUAN

……………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:……………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………..……..……………Sinh ngày……………………..…………..

Chức vụ:…………………………………………………. Vị trí công tác:……………………………

Số CMTND:………………………………..Ngày cấp………………………… Nơi cấp………………………………..

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………….

Vợ tôi vừa sinh con, để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của vợ và con tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày…../…../2016 đến ngày…../…../2016.

Tôi xin cam đoan: Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc cho nhân viên có liên quan và sẽ đi làm lại khi hết thời gian nghỉ theo đúng quy định của Công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

 

 

….., ngày…..tháng…..năm 2016

Người làm đơn

……………………………

 

Tải Mẫu đơn nghỉ thai sản đối với lao động nam file doc: Mẫu đơn nghỉ thai sản đối với lao động nam

 Cách tính chế độ thai sản mới nhất