Giỏ hàng

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 301 chốt sổ bảo hiểm xã hội theo QĐ 959

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 301 chốt sổ bảo hiểm xã hội theo QĐ 959

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 301 chốt sổ bảo hiểm xã hội  như sau:

Mẫu này đã cũ rồi. Mọi người vui lòng tham khảo mẫu mới tại đây  

Số Hồ sơ: 301/……………/SO                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Chốt sổ BHXH (bao gồm chốt sổ cho người tham gia dừng đóng BHXH tại một đơn vị hoặc ghi, chốt lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp)

 (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 07 ngày làm việc.) 

 

  1. Tên đơn vị: …………………………………………………………………. Mã đơn vị:……………………………………………
    2. Điện thoại: ………………………………………………………………….. Email: ………………………………………………….
  2. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): …………………………………………………………………
STTLoại giấy tờ, biểu mẫuSố lượng
 Điều kiện: Đơn vị đã hoàn tất thủ tục báo giảm; Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN. 
1.Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 sổ/người)  hoặc

 

Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới, 01 tờ bìa/người),

 
2.Các tờ rời sổ (nếu có) 
3.Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản) 
4.Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có) 

 

Lưu ý

– Đối với sổ BHXH (mẫu cũ) chỉ ghi và xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN đến tháng 12/2009, từ tháng 01/2010 không ghi sổ BHXH (mẫu cũ).

– Tại mục số 2, Tờ rời sổ bao gồm: tờ rời chốt sổ và tờ rời hàng năm.

– Tại mục 3 áp dụng đối với trưởng hợp đơn vị đã giải thể, phá sản đã có căn cứ pháp lý và tất toán thu BHXH

– Tại mục 3 áp dụng đối với trường hợp người lao động có nhiều số sổ BHXH đã được giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần bị thất lạc sổ hoặc bị thu hồi sổ BHXH

– Tại mục 4 áp dụng đối với trường hợp người lao động bảo lưu thời gian đóng BHTN do có những tháng lẻ chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 01/01/2015 trở về sau.

Ngày trả kết quả : .…./…../20….… (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị, cá nhân chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ).

 

 

                        ……………, ngày…… tháng…… năm……

                        Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                                        Người nộp hồ sơ

                                 (Ký, ghi họ tên)                                                                                                (Ký, ghi họ tên)

Download phiếu giao nhận hồ sơ file doc tại đây: Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ chốt sổ bhxh 301

Hiện tại mẫu này cơ quan BHXH họ không sử dụng nữa. Các bạn chuyển qua sài mẫu mới ở bài viết sau nhé:

Tham khảo:  Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội