Giỏ hàng

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội 101

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội 101

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội 101 như sau:

Số Hồ sơ: 101/……………/THU                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

  1. Tên đơn vị: ………………………………………… Mã đơn vị:………………………………
  2. Điện thoại: …………………………………………… Email: …………………………………
  3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): ………………………………………………………………..
STTLoại giấy tờ, biểu mẫuSố lượng
I.Hồ sơ yêu cầu: 
1.Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT (mẫu 01/ĐKBB, 01 bản) 
2.Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động (Bản sao có chứng thực) 
3.Quyết định xếp hạng doanh nghiệp Nhà Nước – nếu có (Bản sao) 
4.Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản) 
5.Tờ khai tham gia BHXH, BHYTđối với người tham gia BHXH lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người) 
6.Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT đối với người đã có sổ BHXH từ tỉnh khác chuyển về (mẫu TK2-TS, 01 bản/người) 
– Đối với đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép thành lập, có truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung: 
1.Văn bản giải trình của đơn vị (mẫu D01b-TS) 
2.Văn bản xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền – nếu có (Bản sao) 
3.Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị (bản sao); hợp đồng lao động (bản sao, 01 bản/người) tương ứng thời gian truy thu. 
Lưu ý: Đơn vị phải lưu Hợp đồng lao động; Bảng thanh toán tiền lương, tiền công tháng ứng với thời gian truy thu để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. 
– Đối với đơn vị đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến, hồ sơ bổ sung: 
1.Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó (mẫu C12-TS, 01 bản) 
II .Hồ sơ khác: 
1.Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công …): thêm bản sao giấy tờ có liên quan (kèm theo bản chính để đối chiếu) để chứng minh. 
2.Đối với người được cử đi học tập hoặc công tác nước ngoài: Công văn, Quyết định cử đi (bản sao, 01 bản/người) 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
III.File dữ liệu: Chuyển bằng iBHXH:   Ο    bằng USB:   Ο     bằng email:     Ο 

Lưu ý

        – Đơn vị có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền bảo hiểm phải đóng (hoặc số tiền bảo hiểm một tháng tham gia của toàn bộ người lao động trong danh sách) trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận hồ sơ để được cấp thẻ BHYT.

        – Trường hợp người lao động được cấp Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH (mẫu C15a-TS) do đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần, thì lập hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ số 317 để được cấp tờ bìa sổ BHXH.

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                                                                Người nộp hồ sơ

                (Ký, ghi họ tên)                                                                                                                        (Ký, ghi họ tên)

Download: Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội 101

Bạn điền đầy đủ thông tin đơn vị vào, mã đơn vị chưa có nên bỏ trống, còn số lượng của mỗi giấy tờ bao nhiêu thì các bạn điền vào bây nhiêu ở cột số lượng