Giỏ hàng

Mẫu thang bảng lương

Mẫu thang bảng lương như sau:

TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH YTHO     
NGÀNH NGHỀ: DỊCH VỤ KẾ TOÁN     
ĐỊA CHỈ: 204A Nam Hòa, khu phố 6, P. Phước Long A, Q. 9, TPHCM   
ĐIỆN THOẠI:  0938289345      
MÃ SỐ (DO Sở LĐ – TBXH ghi): ………………..     
        
HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG  
        
I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU:     
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng:3,980,000đồng/tháng.   
II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:   
1/- Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp:   
Đơn vị tính: Đồng  
        
CHỨC DANH CÔNG VIỆCMÃ SỐBẬC
IIIIIIIV V VI
01/ Giám đốcC.01      
Mức lương 5,000,0005,450,00010,810,00016,755,000   17,592,750   18,472,388
02/ Phó Giám đốcC.02      
Mức lương 4,260,0004,643,4005,107,7409,130,000     9,586,500   10,065,825
03/ Kế toán trưởngC.03      
Mức lương 4,260,0004,643,4005,107,7409,130,000     9,586,500   10,065,825
2/- Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ:  
        
        
Đơn vị tính: Đồng  
        
CHỨC DANH CÔNG VIỆCMÃ SỐBẬC
IIIIIIIVVVI
        
01/ Kế toán viênD.01      
Mức lương 4,258,6004,556,7024,784,5375,023,7645,274,9525,538,700
02/ Nhân viên văn phòngD.02      
Mức lương 4,258,6004,556,7024,875,6715,216,9685,582,1565,972,907
03/ Nhân viên kỹ thuậtD.03      
Mức lương 4,258,6004,556,7024,875,6715,216,9685,582,1565,972,907
04/ Nhân viên văn thư, thủ quỹD.04      
Mức lương 4,258,6004,556,7024,875,6715,216,9685,582,1565,972,907
05/ Nhân viên tạp vụ, giao nhậnD.05      
Mức lương 4,258,6004,556,7024,875,6715,216,9685,582,1565,972,907
        
        
        
        
TP. HCM, ngày    tháng  01 năm 2018  
 Giám Đốc  
        

Phụ cấp lương:

TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH YTHO  
NGÀNH NGHỀ: DỊCH VỤ KẾ TOÁN  
ĐỊA CHỈ: 204A Nam Hòa, khu phố 6, P. Phước Long A, Q. 9, TPHCM 
ĐIỆN THOẠI:  093 8289 345  
MÃ SỐ (DO Sở LĐ – TBXH ghi): ………………..  
PHỤ CẤP LƯƠNG
I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU:  
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 3.980.000 đồng/tháng. 
II/- CÁC LOẠI PHỤ CẤP LƯƠNG:  
CÁC LOAI PHỤ CẤP TỶ LỆ PHỤ CẤP MỨC PHỤ CẤP
CÁC LOAI PHỤ CẤP TỶ LỆ PHỤ CẤP MỨC PHỤ CẤP
01. Phụ cấp chức vụ  
– Giám đốc0.3             1,194,000
02. Phụ cấp trang phục                         –
– Toàn bộ nhân viên0.1                398,000
03. Phụ cấp tiền xăng xe, điện thoại  
– Giám đốc0.2                796,000
– Kế toán0.1                398,000
– Thư ký0.1                398,000
– Nhân viên văn phòng0.1                398,000
– Kỹ thuật0.1                398,000
04. Phụ cấp ăn trưa  
– Giám đốc0.15                597,000
– Toàn bộ nhân viên0.15                597,000
05. Phụ cấp khác (phụ cấp đồ dùng, kiêm nhiệm)  
– Giám đốc0.26             1,034,800
– Kế toán0.16                636,800
– Thư ký0.1                398,000
– Nhân viên văn phòng0.1                398,000
   
   
Ghi chú:  
Mức phụ cấp = Tỷ lệ phụ cấp * Tiền lương tối thiểu  
TP. HCM, ngày      tháng   01    năm 2018