Giỏ hàng

Miễn thuế môn bài đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu-năm

Miễn thuế môn bài đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu-năm được quy định cụ thể tại nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Quy định miễn thuế như sau:

Theo quy định tại điều 3 nghị định 139/2016/NĐ-CP

Điều 3: Miễn lệ phí môn bài:

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài gồm:

  1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống
  2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính
  3. Cá nhân, hộ cá nhân, gia đình sản xuất muối
  4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản nuôi trồng và dịch vụ hậu cần nghề cá.
  5. Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
  6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp
  7. Quý tín dụng nhân dân xã, hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của ủy ban dân tộc.

Như vậy thì nhà nước đã có nhiều khuyến khích và nới lỏng cho những hộ kinh doanh dưới 100 triệu/năm. Qua quy định này thì những doanh nghiệp thuê nhà của các cá nhân làm văn phòng không phải kê khai nộp thuế môn bài thay cho cá nhân nữa. Phần chi phí hợp lý của doanh nghiệp cũng được vơi đi phần khó khăn và nhiều rắc rối.

Phần đề được đặt ra là làm thế nào để xác định cá nhân, hộ kinh doanh dưới 100 triệu/năm. Chúng ta hãy cùng nhau đợi giải pháp từ Bộ Tài Chính và cơ quan thuế nhé.

Tham khảo:  Mức lệ phí môn bài mới nhất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh