Giỏ hàng

Mô tả công việc của Kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của Kế toán thanh toán trong doanh nghiệp là liệt kê tất cả các công việc của kế toán thanh toán có thể hoặc phải làm trong một doanh nghiệp. Sở dĩ có từ “có thể” và từ “hoặc” là do tình hình kế toán tại mỗi doanh nghiệp.

Cụ thể như sau:

Nhiệm vụ:

 • Ký và kiểm kê số dư tồn quỹ hàng ngày
 • Căn cứ chứng từ phát sinh, kiểm kê các giấy đề xuất (đề xuất thanh toán, đề xuất tạm ứng, bảng kê thanh toán tạm ứng) trên cơ ở được duyệt.
 • Lập sổ sách kế toán tiền mặt, phân loại chứng từ, cập nhật, định khoản kịp thời.
 • Lập sổ sách kế toán tạm ứng, chi tiết cho từng đối tượng

Công việc hàng ngày

 • Trình kiểm tra và ký số dư tiền mặt hàng ngày.
 • Trình ký chứng từ kế toán, lập phiếu thu, phiếu chi.
 • Thông báo nhu cầu tiền mặt cần thiết để đảm bảo về mặt tài chính cho hoạt động của Công ty được ổn định.
 • Kiểm tra hồ sơ chi đảm bảo thủ tục đầy đủ trước khi thực hiện lệnh chi tiền.
 • Hạch toán các nghiệp vụ chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Công việc hàng tháng:

 • Đầu tháng, hoàn thiện sổ sách kế toán chi tiết chuyển số liệu sang bộ phận kế toán tổng hợp từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.
 • Tuần cuối tháng kiểm tra lại các công việc chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính tháng
 • Công việc khác
 • Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán, kịp thời đề xuất ý kiến hoàn thiện mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty.
 • Thực hiện các công việc khác do Kế Toán Trưởng phân công.

Mô tả công việc của Kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

Tài liệu và sổ sách:

 • Lưu trữ hệ thống sổ sách bao gồm.
 • Sổ kế toán chi tiết tài khoản tiền mặt.
 • Sổ kế toán chi tiết tài khoản tạm ứng
 • Bảng kê chi tiết tài khoản tạm ứng theo đối tượng.
 • Các tài liệu khác nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết trong quản lý của Công ty.

Một số phương pháp hạch toán của kế toán thanh toán:

 • Khi chi tiền mua hàng hóa, NVL, CCDC,…

Nợ TK 156, 152, 153,…

Nợ TK 133

            Có TK 111,112

 • Khi chi tiền trả nợ, ứng trước cho người bán

Nợ  TK 331

            Có TK 111,112

Kế toán YTHO đã gởi đến các bạn: Mô tả công việc của Kế toán thanh toán trong doanh nghiệp. Các bạn có thêm thắc mắc về Mô tả công việc của Kế toán thanh toán trong doanh nghiệp vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo:  dịch vụ kế toán trọn gói