Giỏ hàng

Mô tả công việc của Kế toán thuế trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của Kế toán thuế trong doanh nghiệp là liệt kê tất cả các công việc mà kế toán có thể hoặc phải thực hiện trong doanh nghiệp bao gồm:

Công việc hàng ngày:

  • Khi doanh nghiệp thực hiện các phi vụ kinh doanh, trao đổi hàng hóa…thì kế toán thuế cần phải thu thập đủ các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc này để làm căn cứ cho việc kê khai thuế và hoạch toán.
  • Sau khi thu thập đầy đủ các giấy tờ cần thiết thì kế toán thuế cần phải xem xét xem có hợp lý và hợp pháp hay không. Trong trường hợp có sai phạm thì cần phải chỉnh đốn lại ngay lập tức.
  • Cuối cùng, phải lưu trữ các hóa đơn, sổ sách sao cho có thể phân biệt rạch ròi các loại giấy tờ.

Công việc hàng tháng :

  • Lập tờ khai thuế VAT hàng tháng, đối với những hóa đơn xuất, nhập trong tháng thì cần phải ghi rõ ràng, chi tiết, rành mạch.
  • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác (nếu có)
  • Lập bảng báo cáo chi tiết về hóa đơn, chứng từ…cho cấp trên hoặc cho phòng kế toán.

Công việc hàng quý:

Tương tự như công việc hàng tháng, kế toán thuế phải lập các hóa đơn, chứng từ, lập bảng báo cáo chi tiết trong quý nộp cho cấp trên.

Công việc hàng năm:

Ngoài việc lập các hóa đơn, chứng từ, bảng báo cáo chi tiết trong năm, kế toán thuế còn phải lập thêm các bảng khác như bản báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản…giúp doanh nghiệp nắm rõ được những thông tin cần thiết.

Mô tả công việc của Kế toán thuế trong doanh nghiệp

Một số phương pháp hạch toán của kế toán thuế:

  • Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

Số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ

Nợ TK 3331 – thuế GTGT phải nộp (33311)

            Có TK 133 – thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Khi nộp thuế GTGT ghi:

Nợ TK 3331 – thuế GTGT phải nộp (33311)

            Có TK 111,112,…

  • Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ theo cơ quan thuế:

Nợ TK 421 – lợi nhuận chưa phân phối

            Có TK 3334 – thuế TNDN

Khi nộp tiền thuế TNDN:

Nợ TK 3334 –  thuế TNDN

            Có TK 421 – lợi nhuận chưa phân phối

Cuối năm, quyết toán thuế, xác định thuê TNDN phải nộp

Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp theo cơ quan thuế:

Nợ TK 3334 –  thuế TNDN

            Có TK 421 – lợi nhuận chưa phân phối

Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp theo cơ quan thuế:

Nợ TK 421 – lợi nhuận chưa phân phối

            Có TK 3334 – thuế TNDN

Khi nộp số chênh lệch thiếu về thuế TNDN ghi:

Nợ TK 3334 – thuế TNDN

            Có TK 111,112,…

 

Kế toán YTHO đã gởi đến các bạn Mô tả công việc của Kế toán thuế trong doanh nghiệp, các bạn có thắc mắc về bài viết: Mô tả công việc của Kế toán thuế trong doanh nghiệp vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.