Giỏ hàng

Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn

Ở 2 bài giảng trước, chúng tôi đã chịu áp lực rất gay gắt và phải suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng chúng tôi có đủ khả năng mang lại kiến thức cho các bạn. Nhưng thật sự, chúng tôi xem đây là sứ mạng của mình và không thể thay đổi được. Cách tốt nhất hiện tại là chúng tôi phải làm việc nghiêm túc hơn, thực sự quan tâm đến những gì các bạn nhận được khi đọc những bài giảng của chúng tôi. Nên chúng tôi quay trở lại, tiếp tục sứ mạng của mình.
Chúng ta đã biết và phân biệt được giữa tài sản và nguồn vốn, còn mối quan hệ giữa chúng thì sao nào? Chúng ta cùng xem xét nhé.

Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn

Tài sản và nguồn vốn có mối quan hệ cực kì mật thiết với nhau, thể hiện ở đặc điểm: Bất kỳ một tài sản nào cũng được hình thành được từ một hoặc một số nguồn nhất định và một nguồn có thể tham gia hình thành nên một hoặc nhiều tài sản khác. Về mặt giá trị nếu đứng trên giác độ phân loại đối tượng của kế toán thì chúng ta thấy rằng tài sản và nguồn vốn là hai cách phân loại khác nhau để phản ánh vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó tổng giá trị tài sản bao giờ cũng bằng tổng nguồn hình thành tài sản.
Ta có phương trình kế toán:

TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN

Hay:

TỔNG TÀI SẢN = NỢ PHẢI SẢN + NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bài này tương đối dễ hiểu, bạn chỉ cần nhớ được phương trình kế toán và hiểu được vì sao có phương trình này như đã nói ở trên.
Chúc bạn có những thời gian với YTHO thật vui vẻ. Bất kì câu hỏi nào, dù không có trong bài giảng của chúng tôi, bạn hãy cứ comment, chúng tôi sẽ trả lời và nghiên cứu cùng bạn.