Giỏ hàng

Mức lệ phí môn bài mới nhất áp dụng từ ngày 01-01-2017

          Mức lệ phí môn bài mới nhất áp dụng từ ngày 01-01-2017 mà chúng ta đã quen dùng thuật ngữ “thuế môn bài” sẽ thay đổi và tăng lên gấp đôi cho các doanh nghiệp có vốn nhỏ hơn 10 tỷ theo quy định tại nghị định 139/2016/NĐ-CP. Toàn bộ nghị định 139/2016/NĐ-CP các bạn tham khảo tại đây.

Theo đó, căn cứ vào vốn thì các doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài như sau:

Mức thu thuế môn bài:

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ như sau:

  • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc có vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm
  • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc có vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ như sau:

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu trên trên 300 – 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu trên trên 100 – 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí Môn bài cả năm.

Toàn bộ thắc mắc về “Mức lệ phí môn bài mới nhất” vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp