Giỏ hàng

Mức lương cơ sở từ năm 2016

Mức lương cơ sở từ năm 2016 được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Mức lương cơ sở lại chuẩn bị thay đổi rồi các bạn ạ, cập nhật thông tin nhanh để còn chuẩn bị mà ăn mừng nhé các bạn. Như vậy Mức lương cơ sở từ năm 2016 là bao nhiêu?

Quốc hội đã ban hành quyết định tăng mức lương cơ sở lên 5%

Nghĩa là mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1 150 000 VND lên 1 210 000 VND  từ ngày 01/05/2016, tăng lên 60 000 VND.

Sau bao nhiêu năm chờ đợi thì mức lương cơ sở cũng đã tăng rồi. Nhưng với 60 000 thì có đáng không các bạn. Theo chúng tôi thì cũng đáng đấy các bạn ạ. Cùng với sự tăng của mức lương cơ sở thì những người đang làm hay đã nghỉ hưu (làm công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân,..) được hưởng mức lương cơ sở x hệ số lương. Khi đó với mức nhân hệ số thì lương sẽ tăng không ít đâu nha các bạn.

Lương cơ sở tăng thì mức đóng bảo hiểm chắc cũng sẽ tăng rồi. Các bác làm nhà nước thì ít có vấn đề phải lo vì được nhà nước trả lương. Lương tăng thế này thì nhà nước sẽ tìm đâu ra tiền để trả lương?

Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì từ ngày 1/1/2016 các doanh nghiệp phải đóng BHXH BHYT BHTN trên mức lương cơ bản +  phụ cấp. (trước đây chỉ đóng trên mức lương cơ bản, dành cho nhưng lao động trên 3 tháng ). Còn từ ngày 1/1/2018 thì đóng trên cả người lao động có hợp đồng dưới 3 tháng.

Không lẻ nguồn thu để bù đắp tăng lương là từ nguồn ngân sách này. Thật không biết các bác ấy làm sao nữa. Doanh nghiệp thì càng ngày càng kêu la. Người lao động thì vẫn mảy may không biết gì nhiều về những quy định này.

Theo báo pháp luật TP HCM

Giáo dục sẽ mang đến những điều kỳ diệu cho người lao động.