Giỏ hàng

Mức lương tối đa và tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội

Mức lương tối đa và tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội

Mức lương tối đa và tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2016 hiện nay đã thay đổi.

1 . Mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại điều 58 luật việc làm 38/2013/QH13 thì:

“Điều 58. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp

  1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.
  2. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

=> mức lương tối đa đóng BHXH là 20 lần mức lương cơ sở

Từ ngày 01/05/2016  khi nghị định 47/2016/NĐ-CP ra đời thì mức lương cơ sở tăng lên từ 1 050 000 VNĐ lên 1210 000 VNĐ

Như vậy mức lương tối đa đóng BHXH là 1 210 000 x 20 = 24 240 000 VNĐ

2 . Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội

  1. a) Mức 3.500.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
  2. b) Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
  3. c) Mức 2.700.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  4. d) Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Các bạn có thể tham khảo quy định về mức lương tối thiểu vùng  tại: Nghị định 122-2015-NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về mức lương tối đa và tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội cập nhật đến năm 2016. Các bạn vui lòng để lại thắc mắc ở bình luận bên dưới.