Giỏ hàng

Mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp

Mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy phép kinh doanh để xác định mức thuế môn bài phải nộp.

Mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp thay đổi kể từ ngày 01/01/2017 khi có sự ra đời của nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Trước ngày 01/01/2017 áp dụng mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp theo 4 bậc thuế môn bài như sau:

Bậc thuế môn bàiVốn đăng kýMức thuế môn bài cả năm
Bậc 1Trên 10 tỷ3 000 000 đ
Bậc 2Từ 5 đến 10 tỷ2 000 000 đ
Bậc 3Từ 2 đến dưới 5 tỷ1 500 000 đ
Bậc 4Dưới 2 tỷ1 000 000 đ

Sau ngày 01/01/2017 thì mức thuế môn bài đổi thành mức lệ phí môn bài áp dụng cho doanh nghiệp thay đổi như sau:

VốnMức lệ phí môn bài
Dưới 10 tỷ2 000 000 VNĐ/năm
Trên 10 tỷ3 000 000 VNĐ/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1 000 000 đồng/năm

Lưu ý:

  • Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy ĐKKD năm thành lập để xác định mức thuế môn bài
  • Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp.

 

Mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp có thể thay đổi qua các năm và thay đổi qua các thời kỳ. Các bạn cần chú ý các bài giảng cập nhật thông tư mới của chúng tôi về thuế môn bài để xác định số thuế phải nộp cho đúng