Giỏ hàng

Ngành nghề kinh doanh là gì

Ngành nghề kinh doanh là gì? và nó có tầm quan trọng như thế nào trong suốt vòng đời hoạt động của một doanh nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh là gì

Theo luật doanh nghiệp 2020 thì

+ Doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

+ Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh rất quan trọng trong việc xác định mặt hàng bán ra cũng như mua vào của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không đăng ký một loại ngành nghề mà lại đi xuất hóa đơn cho ngành nghề đó thì có hợp pháp không?

Theo quy định tại khoản 6 điều 16 luật doanh nghiệp 2020 các hành vi bị nghiêm cấm thì:

“Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.”

Trường hợp doanh nghiệp của bạn không đăng ký ngành nghề có điều kiện mà đi xuất hóa đơn cho ngành nghề đó thì thuộc hành vi bị cấm.

Ví dụ trường hợp doanh nghiệp bạn không kinh doanh ngành nghề dịch vụ kế toán, mà lại xuất hóa đơn với nội dung là dịch vụ kế toán tháng 01/2016. Khi đó đơn vị bạn tiến hành tập hợp giá thành dịch vụ thì điều này là không hợp lệ.

Danh mục hệ thống ngành nghề kinh doanh: Hệ thống ngành nghề kinh doanh

Danh mục hệ thống ngành nghề có điều kiện: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngoài 2 danh mục chính này thì có nhiều văn bản khác quy định về ngành nghề kinh doanh.

Chúng tôi khuyên bạn là nên đăng ký nhiều ngành nghề khi thành lập doanh nghiệp vì luật không giới hạn ngành nghề đăng ký cho đơn vị bạn

Chắc các bạn đã trả lời được câu hỏi: Ngành nghề kinh doanh là gì . Vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi nếu các bạn có thêm thắc mắc

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp