Giỏ hàng

Ngày Kế Toán Quốc Tế

Ngày Kế Toán Quốc Tế hay còn gọi là ngày kế toán thế giới, tiếng Anh là International Accounting Day.

Ngày 10/11 hàng năm là ngày Kế Toán Quốc Tế. Đây là ngày nghỉ lễ của các chuyên gia kế toán toàn thế giới. Mặc dù một số quốc gia khác có ngày kế toán riêng, tuy nhiên ngày 10/11 hàng năm là ngày tất cả mọi người trên thế giới tôn vin nghề nghiệp kế toán.

Đây là ngày mà vào năm 1494, cuốn sách Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” (tạm dịch sang tiếng Anh là: Everything About Arithmetic, Geometry and Proportion) được xuất bản tại Venice. Đây là cuốn sách đầu tiên có nội dung viết về Kế Toán Kép là nền tảng của lý thuyết kế toán hiện nay.

Các nước thường tổ chức kỷ niệm ngày này là các quốc gia như Mỹ, Canada, Anh Quốc.

Tại Việt Nam thì ngày kế toán quốc tế được biết đến và kỷ niệm như thế nào?

Hầu như tại Việt Nam chúng ta không có tổ chức ngày kỷ niệm kế toán này. Hoạt động của hội kế toán Việt Nam cũng rất mờ nhạt về các hoạt động. Hàng năm chỉ có tổ chức cuộc thi chứng chỉ hành nghề kế toán. Hiện nay chúng tôi có tổ chức hiệp hội kế toán kiểm toán trên Facebook. Link tham gia:

https://www.facebook.com/groups/Hiephoiketoankiemtoanvietnam/ 

Các bạn có thể tham gia hội để tiến hành đặt câu hỏi cho mọi người trong nhà kế. Các thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp bởi mọi người.

Khi được mọi người trong hội đồng ý thì chúng ta có thể tổ chức các buổi họp mặt, chia sẻ các kinh nghiệm làm kế toán. Đồng thời chúng ta có thể giới thiệu các dịch vụ mà mình đang cung cấp.