Giỏ hàng

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Tổng cục thuế ban hành Công văn 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 giới thiệu điểm mới về Nghị định 125/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (có hiệu lực từ ngày 05/12/2020).

Nghị định này không áp dụng đối với vi phạm hành chính về phí, lệ phí; vi phạm hành chính về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu và vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế, vi phạm quy định về thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã của các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

Theo đó, những điểm mới về mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bao gồm:

  • Tăng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm thời hạn về đăng ký thuế tại Điều 10 Nghị định 125:

+ Hiện hành: phạt tiền từ 400.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

+ Quy định mới: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, trong đó quy định phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

  • Tăng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế:

+ Hiện hành: phạt tiền từ 400.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

+ Quy định mới: phạt tiền từ 500.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

  • Bổ sung chế tài phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi in hóa đơn đặt in mà không ký hợp đồng in bằng văn bản,…
Để xem toàn bộ nghị định 125/2020/NĐ-CP, vui lòng tham khảo link tại đây