Giỏ hàng

NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế:

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định một số chi tiết điều Luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.
Tổng cục thuế giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý Thuế, đơn cử:
  • Về khai thuế TNCN và thuế, các khoản thu khác của hộ kinh doanh, cá nhân cho thuê tài sản:

Sửa quy định tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế (Điểm b Khoản 3 Điều 7 NĐ 126);

(Trước đây, theo quy định tại Điểm a.1 Khoản 1 Điều 6 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thì không phải khai).

  • Về khai, tính, ban hành Thông báo nộp lệ phí môn bài:
Sửa quy định tổ chức mới thành lập hoặc bắt đầu sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu sản xuất, kinh doanh (Điểm a Khoản 1 Điều 10 NĐ 126);
 
(Trước đây, theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP thì thời hạn khai lệ phí trước bạ chậm nhất là trước ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh).
 
Bổ sung quy định trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

(Trước đây không có quy định khai lệ phí môn bài đối với trường hợp trong năm có thay đổi về vốn).

 
Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020 
 
Để xem toàn bộ nghị định 126/2020/NĐ-CP, vui lòng tham khảo link tại đây