Giỏ hàng

Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ

Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ là những nguyên tắc kế toán cần tuân thủ khi có sự thay đổi đơn vị tiền trong việc lập báo cáo tài chính.

Nói đơn giản có nghĩa là nếu kế toán không sử dụng Việt Nam Đồng để lập báo cáo tài chính thì khi lập báo cáo tài chính kế toán cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

  1. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, tại kỳ đầu tiên kể từ khi thay đổi, kế toán thực hiện chuyển đổi số dư sổ kế toán sang đơn vị tiền tệ trong kế toán mới theo tỷ giá chuyển khoản của một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.
  2. Tỷ giá áp dụng đối với thông tin so sánh (cột kỳ trước) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

            Khi trình bày thông tin so sánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của kỳ có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, đơn vị áp dụng tỷ giá chuyển khoản bình quân kỳ trước liền kề với kỳ thay đổi (nếu tỷ giá bình quân xấp xỉ tỷ giá thực tế).

Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ

  1. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính lý do thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán và những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính do việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

Nguồn: Thông tư 200

Những nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ, thông tư 200 quy định đọc qua thì thấy rất đơn giản dễ hiểu, cách làm thì dễ nhưng trong quá trình làm tôi tin chắc với các bạn là sẽ không ít vấn đề sẽ xảy ra. Cách đơn giản dễ làm các bạn có thể thực hiện như sau:

Tạo ra báo cáo tài chính theo đơn vị tính là Việt Nam Đồng. Sau đó dùng tất cả các con số nhân với tỷ giá quy đổi giữa loại ngoại tệ mà doanh nghiệp phải sử dụng thay vì VND