Giỏ hàng

Nguyên tắc quản lý thuế xuất nhập khẩu

Nguyên tắc quản lý thuế xuất nhập khẩu là những quy định chung chung về cách quản lý thuế xuất nhập khẩu, dù là nguyên tắc chung chung nhưng các bạn cần phải tuân thủ. Các nguyên tắc quản lý thuế này chỉ dành cho cán bộ thuế, những bạn không phải là cán bộ thuế thì chỉ cần đọc cho biết. Còn về quy trình quản lý thuế xuất nhập khẩu cần sự thống nhất của tổng cục thuế và tổng cục hải quan và nhiều cơ quan nhà nước liên quan, các bạn hãy tham khảo thêm ở các trang của Bộ Tài Chính và cục Hải Quan

Quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế; trên cơ sở đánh giá quá trình chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế; có ưu tiên và tạo thuận lợi đối với người nộp thuế thuộc đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế.

nguyên tắc quản lý thuế xuất nhập khẩu

 Người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế là chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan và không còn nợ tiền thuế quá hạn, không còn nợ tiền phạt chậm nộp thuế tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan.

Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu bài học nguyên tắc quản lý thuế xuất nhập khẩu đến cho các bạn, các bạn hãy nghe nhạc và đọc nhanh qua bài này, các bạn có thêm thắc mắc về bài học nguyên tắc quản lý thuế xuất nhập khẩu hãy để lại bình luận cho chúng tôi.