Giỏ hàng

Nhập liệu trên file excel

Nhập liệu trên file excel

Nhập liệu trên file excel – Sheet chứng từ (CT) trên file excel được kế toán YTHO gởi đến tất cả các bạn như sau:

Theo quy định thì các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán phải phản ánh kịp thời lên sổ sách kế toán để ra các báo cáo cho doanh nghiệp. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể theo tháng, quý, năm.

Kinh nghiệm nhập liệu được YTHO rút ra như sau:

+ Hóa đơn đầu ra phải nhập đúng thời điểm phát sinh

+ Hóa đơn đầu vào được kê khai bất kỳ thời điểm nào trước khi cơ quan thuế xún thanh tra kiểm tra doanh nghiệp. Thông thường khi doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ mua bán, nếu có hóa đơn đầu vào phát sinh mà chưa kê khai ngay thời điểm đó, về sau mới kê khai thì sẽ có sự khác nhau giữa ngày hạch toán và ngày chứng từ. Ngày hạch toán là ngày nhập liệu vào file excel. Ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn.

+ Kiểm soát nhập liệu là công tác quan trọng nhất khi doanh nghiệp thực hiện kế toán máy (bao gồm kế toán trên excel và kế toán trên phần mềm kế toán). Kiểm soát nhập liệu ở đây có nghĩa là kiểm tra tính chính xác, đầy đủ về số tiền và tài khoản hạch toán khi lên sổ sách.

Bài giảng sheet chứng từ (CT) trên file excel của kế toán YTHO như sau:

 

Link tải file excel ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

 

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel

Danh sách học kế toán thực hành:

 Học kế toán thực hành