Giỏ hàng

Những trường hợp bắt buộc phải đăng ký khuyến mãi

Những trường hợp bắt buộc phải đăng ký khuyến mãi

Những trường hợp bắt buộc phải đăng ký khuyến mãi được kế toán YTHO gởi được bạn đọc như sau:

Khuyến mãi là một trong những phương pháp kinh doanh mà doanh nghiệp áp dụng để có thể thu hút khách hàng so với các đối thủ. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng về giá, chống phá giá, tuân thủ pháp luật về thuế. Các doanh nghiệp cần lưu ý các trường hợp phải đăng ký chương trình khuyến mãi để có thể áp dụng thuế suất thuế GTGT phù hợp:

Cách hạch toán hàng khuyến mãi

1. Thanh lý hàng tồn kho phải đăng ký chương trình khuyến mại

Nếu hàng tồn kho được bán thanh lý với giá thấp hơn mức giá ban đầu thì đây được xem là bán hàng giảm giá, bắt buộc phải đăng ký chương trình khuyến mại, đồng thời mức giảm giá tối đa không quá 50%.

(Công văn số 50825/CT-TTHT ngày 28/7/2017)

2. Sale-off hàng cận “date” phải đăng ký với Sở Công thương

Hàng sắp hết “date”, nếu muốn “sale-off” (bán hạ giá), bắt buộc phải đăng ký chương trình khuyến mại. Mức sale-off tối đa không quá 50%. Sau khi kết thúc chương trình sale-off, phải thông báo kết quả khuyến mại với Sở Công thương.

(Công văn số 46425/CT-TTHT ngày 10/7/2017)

3. Khuyến mại hộ vẫn phải đăng ký

Theo Tổng cục Thuế, ngay cả khi doanh nghiệp thực hiện khuyến mại hộ hoặc khuyến mại theo ủy quyền cho đơn vị khác thì cũng phải đăng ký chương trình khuyến mại.
Nếu không đăng ký, hàng hóa, dịch vụ dùng cho khuyến mại sẽ không được miễn thuế GTGT.

(Công văn số 2179/TCT-CS ngày 24/5/2017)

4. Hàng thưởng khuyến mại, phải đăng ký mới được miễn thuế GTGT

“Thưởng hàng hóa cho khách hàng đạt doanh số” là một trong các hình thức khuyến mại. Nếu có đăng ký chương trình khuyến mại thì hàng hóa thưởng khuyến mại mới được miễn thuế GTGT. Ngược lại, nếu không đăng ký thì hàng thưởng khuyến mại phải chịu thuế GTGT.

(Công văn số 4054/CT-TTHT ngày 5/5/2017)

5. Khuyến mại theo ủy quyền vẫn phải đăng ký

Các Nhà phân phối nếu thừa ủy quyền của Nhà cung cấp thực hiện các chương trình khuyến mại cho họ thì phải trực tiếp đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương (nếu khuyến mại nội tỉnh) hoặc với Bộ Công thương (nếu khuyến mại toàn quốc).

Khi có đăng ký, hàng hóa mà Nhà phân phối khuyến mại cho khách hàng mới được miễn thuế GTGT.
(Công văn số 925/CT-TTHT ngày 7/2/2017)

6. Tặng kèm Voucher phải đăng ký

Việc tặng kèm Voucher (Phiếu mua hàng) cho sản phẩm bán ra cũng được xem là một trong các hình thức khuyến mại, theo đó phải đăng ký chương trình khuyến mại đối với hình thức bán hàng này.

(Công văn số 7896/CT-TTHT ngày 16/8/2016)

7. Tặng quà cho khách hàng thân thiết phải đăng ký khuyến mại

Nếu có nhã ý tặng quà cho riêng khách hàng thân thiết thì đây cũng được xem là một hình thức khuyến mại, nếu muốn miễn thuế GTGT đối với phần quà tặng thì phải đăng ký khuyến mại

(Công văn số 7458/CT-TTHT ngày 4/8/2016)

8. Khuyến mại “sổ tiết kiệm” phải đăng ký mới được hạch toán chi phí

Theo Cục thuế TP.HCM, hình thức tặng “sổ tiết kiệm” cho khách hàng đạt doanh số mua hàng cũng phải tuân thủ quy định về đăng ký chương trình khuyến mại thì mới được tính vào chi phí hợp lý.

(Công văn số 6723/CT-TTHT ngày 15/7/2016)

9. Thưởng tour du lịch phải đăng ký khuyến mại

“Thưởng tour du lịch” cho đại lý mua hàng đạt doanh số thuộc trường hợp khuyến mại dịch vụ. Nếu muốn được hạch toán và miễn thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp cũng cần làm thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương.

(Công văn số 8193/CT-TTHT ngày 11/9/2015)

10. Hàng mẫu dùng thử miễn phí: phải đăng ký mới được miễn thuế GTGT

Đưa hàng mẫu cho khách hàng dùng thử miễn phí là một trong các hình thức khuyến mại đã được quy định tại Khoản 1 Điều 92 Luật thương mại số 36/2005/QH11 . Theo đó, nếu không đăng ký khuyến mại thì hàng mẫu đưa dùng thử phải chịu thuế GTGT.

(Công văn số 2691/CT-TTHT ngày 27/3/2015)

11. Đại lý cấp một nhận chương trình khuyến mãi từ công ty có phải đăng ký chương trinh khuyến mãi lên sở công thương không ?

Đại lý, tức là bán đúng giá hưởng hoa hồng. Như vậy, nếu công ty đã đăng ký chương trình khuyến mãi mà tại địa phương đăng ký có nằm trong khu vực của chương trình khuyến mãi thì doanh nghiệp chỉ cần xin 1 bản sao của hồ sơ đăng ký khuyến mãi để xuất trình cho các cơ quan liên quan khi cần thiết. Hồ sơ này phải là bộ hồ sơ đã được sở công thương nơi công ty đăng ký đóng dấu chấp thuận và bản sao đó cần đóng dấu treo của công ty để xác nhận đây là bản sao hợp pháp.
Trường hợp địa bàn nơi doanh nghiệp đóng đại lý không nằm trong khu vực của chương trình khuyến mãi thì doanh nghiệp đăng ký bổ sung tại địa bàn đó.

Căn cứ Điều 88. Khuyến mại Luật Thương mại năm 2005:

1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

2. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;

b. Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

– Căn cứ Điều 91. Khuyến mại Luật Thương mại năm 2005: Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.

Trong trường hợp công ty thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp theo chương trình của nhà cung cấp, trực tiếp chuyển quà tặng cho khách hàng khi bán hàng trực tiếp cho khách hàng. Khi nhà cung cấp đã thực hiện các thủ tục hành chính thông báo/đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thì các nhà phân phối như công ty không cần phải thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên.

Về hạch toán vui lòng tham khảo: tại đây