Giỏ hàng

Nội dung trên hóa đơn gtgt

Hóa đơn giá trị gia tăng thuộc sự quản lý của nhà nước. Do đó nội dung (các tiêu thức) trên hóa đơn gtgt phải tuân thủ các quy định này. Nội dung trên hóa đơn GTGT và cách ghi hóa đơn GTGT các bạn tham khảo tại đây.

Chủ yếu trong bài học này các bạn lưu ý đến các sai phạm liên quan đến nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngoài việc các bạn phải điền đầy đủ các thông tin trên hóa đơn thì các bạn cần đảm bảo đúng các tiêu thức sau. Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kinh nghiệm để có được một hóa đơn đúng:

Thông tin người bán trên hóa đơn gtgt

Để đảm bảo thông tin người bán là đúng các bạn cần kiểm tra người bán này có thật hay không, có nằm trong đối tượng đang chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế hay không? Các bạn hãy yêu cầu người bán gởi cho mình thông báo phát hành hóa đơn liên quan đến hóa đơn xuất cho bạn.

Hoặc các bạn có thể tiến hành tra cứu tại đây: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.do

Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn đã thông báo phát hành và không nằm trong đối tượng đang bị kiểm tra của chi cục thuế. Việc đơn vị có nằm trong đối tượng kiểm tra hóa đơn hay không thì các bạn có thể xem các thông báo của chi cục thuế hoặc hỏi chi cục thuế quản lý đơn vị bán.

Thông tin người mua trên hóa đơn gtgt

Thông tin người mua chính là thông tin của bạn. Bạn phải cung cấp đầy đủ đúng các thông tin trên giấy phép kinh doanh cuối cùng (trường hợp có thay đổi các thông tin trên giấy phép kinh doanh)

Thuế suất trên hóa đơn gtgt

Thuế suất thuế GTGT tùy vào mặt hàng và đối tượng. Chi tiết về thuế suất thuế GTGT các bạn tham khảo tại bài học thuế GTGT của chúng tôi. Các bạn cần phân biệt các mặt hàng mà các bạn mua về thuộc đối tượng nào để xem đơn vị bán đã ghi đúng thuế suất cho mặt hàng của mình hay chưa? Điều này không đơn giản nhé các bạn. Các bạn cần tham khảo luật và các văn bản liên quan. Tuy nhiên các văn bản liên quan không phải ai cũng biết.

Tôi ví dụ một trường hợp như thế này

Theo quy định của luật thì các sản phẩm trồng trọt chăn nuôi chưa qua sơ chế hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì thuộc đối tượng không chịu thuế.

Trường hợp đặt ra: đơn vị bạn đi mua cây cảnh, có chậu,…của một đơn vị bán cây cảnh. Thuế suất thuế GTGT xuất cho đơn vị bạn trong trường hợp này bao nhiêu là đúng.

Theo quy định tại khoản 5 điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC

“Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.”

Căn cứ vào quy định này thì nếu đơn vị bạn là một doanh nghiệp thì hóa đơn các bạn nhận được là hóa đơn xuất cho đối tượng không chịu thuế. Dòng thuế suất gạch bỏ.

Lưu ý:

Thuế suất các bạn có thể xuất bằng hoặc cao hơn mức thuế suất quy định (vì đóng thuế nhiều hơn cho nhà nước, nhà nước chấp nhận) trong trường hợp đơn vị bán đã kê khai nộp thuế thì đơn vị mua mới được khấu trừ thuế

Ngược lại thì bị phạt nha các bạn.

Số tiền ghi trên hóa đơn GTGT

Số tiền ghi trên hóa đơn thì số tiền bằng chữ phải bằng số tiền bằng số. Các phép tính thì phải tuân thủ các nguyên tắc tính toán( cộng, trừ, nhân, chia) của toán học

Về cách làm tròn số trên hóa đơn GTGT các bạn tham khảo tại đây

Ngoài ra, khi lập hóa đơn các bạn cần tuân thủ các nguyên tắc tại khoản 1 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC

“a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.”