Giỏ hàng

Nơi nộp báo cáo tài chính

Nơi nộp báo cáo tài chính là nơi tiếp nhận báo cáo tài chính đã lập hoàn chỉnh của doanh nghiệp bao gồm: cơ quan thuế, cơ quan thông kê, sở kế hoạch đầu tư,…

Nắm được nơi nộp báo cáo tài chính, đồng thời nắm được thời hạn nộp báo cáo tài chính đến các cơ quan này để tránh các sai phạm dẫn đến sự bị phạt không cần thiết. Thời hạn nộp báo cáo tài chính đến cơ quan thuế thì đã được học ở bài học trước, còn các cơ quan còn lại chỉ phải nộp khi có thư yêu cầu từ các cơ quan này, trên thư yêu cầu ghi rõ thời hạn nộp.

Nơi nộp báo cáo tài chính được quy định như sau:

  Nơi nhận báo cáo

CÁC LOẠI

 

DOANH NGHIỆP

(4)

Kỳ lập

 

báo

cáo

Cơ quan tài chính (1)

Cơ quan Thuế

 

(2)

Cơ quan Thống kê

DN

 

cấp trên

(3)

Cơ quan đăng ký kinh doanh
1. Doanh nghiệp Nhà nướcQuý, Năm

x

 

 

xxxx
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiNămxxxxx
3. Các loại doanh nghiệp khácNăm xxxx
  1. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

– Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).

Nơi nộp báo cáo tài chính năm

– Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

  1. Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).
  1. Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.
  1. Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.
  1. Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.
  1. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan nơi doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính theo quy định trên, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
  1. Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

 Nguồn: Thông tư 200 

Như vậy chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn quy định về nơi nộp báo cáo tài chính. Nơi nộp báo cáo tài chính còn có thể thay đổi, các bạn phải thường xuyên theo dõi các bài học của chúng tôi để còn cập nhật kịp thời