Giỏ hàng

Phân biệt phần mềm HTKK và IHTKK

Phân biệt phần mềm HTKK và IHTKK

Phân biệt phần mềm HTKK và IHTKK như sau:

Có lẻ các bạn đã được nghe nhiều về phần mềm HTKK và IHTKK nhưng ít ai có thể phân biệt được điều này. Vậy chúng là những phần mềm gì vậy? và chúng khác nhau như thế nào?


Phần mềm HTKK và iHTKK đều là do tổng cục thuế phát hành với các mục tiêu:

– Đơn giản hoá thủ tục nộp thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp:
+ Giảm chi phí in ấn, không phải đi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế
+ Có thể ký tờ khai thuế khi đại diện đi vắng (giao quản lý chữ ký số fpt cho người được tin cậy)
– Bước đầu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận giao dịch thương mại điện tử.
– Giảm thiểu tình trạng quá tải tại Cơ quan thuế mỗi khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Phần mềm HTKK là phần mềm dùng để tạo ra các tờ khai thuế để nộp đến cơ quan thuế
iHTKK hệ thống nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của Tổng cục thuế.

Như vậy, HTKK là nơi sản xuất ra tờ khai thuế còn iHTKK là nơi nhận tờ khai thuế.

HTKK và iHTKK là một trong những bước đầu tiên đánh dấu sự đổi mới trong việc kê khai, nộp thuế, đơn giản thủ tục thuế cho các doanh nghiệp và người nộp thuế.

Như vậy, qua vài lời giới thiệu này thì các bạn đã có thể hiểu rõ HTKK và iHTKK là gì. Các phần mềm này thường xuyên ra các phiên bản cập nhật. Do đó nếu các bạn là các kế toán thuế thì phải thường xuyên theo dõi để cập nhật cho tốt.

Hãy tham khảo :  Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế để hiểu rõ hơn về vấn đề này.